Støttemedlemskap

  Fra Wikimedia Norge

  Støttemedlemskap (støttebidrag) er ordinære medlemskap og bidrag hvor en person, bedrift eller organisasjon har valgt å gå inn med et ekstraordinært beløp for å støtte Wikimedia Norge og prosjektene til Wikimedia Foundation. Formålet er å hjelpe til å fremme viktige prosjekter, tematikk og få på plass løsninger som fremmer bruken av prosjektene til fri meningsdannelse.

  Slike bidrag gir ingen spesielle vilkår i forhold til medlemskap, avstemminger eller andre forhold vedrørende Wikimedia Norge eller prosjektene.

  Kun bidrag utover ordinær medlemsavgift listes.

  Bidrag (2009)

  Giver Dato Beløp Kommentar
  Pilten, Sindre 2008-01-01 10000 Her var det lite!