Statistikkbank

Fra Wikimedia Norge

Wikimedia Norge har manglet gode systemer for å samle og analysere statistikk om foreningsarbeidet, men jobber med å forbedre dette arbeidet. Fra og med høsten 2023 vil nøkkeltall gradvis bli samlet i statistikkbanken.

Deltagelse på WMNO-aktiviteter

Deltagere

Antall deltagere Fysisk Digitalt Kvinne Mann Annet/ukjent kjønn Nye på wiki
2023 4. kvartal 48 45 3 19 28 22
3. kvartal 25 20 5 18 7 15
2. kvartal 40 34 6 26 14 23
1. kvartal 131 74 57 62 68 1 45
2022 4. kvartal 81 62 19 5 26 89 33
3. kvartal 4 4 4
2. kvartal 40 40 40 40
1. kvartal

Arrangører

Her telles antall ganger noen har stilt opp som arrangør, ikke antall individuelle arrangører.

WMNO-ansatte Andre
Antall arrangører Fysisk Digitalt Fysisk Digitalt Kvinne Mann Annet/ukjent kjønn
2023 4. kvartal 17 16 1 7 10
3. kvartal 4 3 1 2 2
2. kvartal 17 11 5 1 8 9
1. kvartal 25 11 10 3 1 14 11
2022 4. kvartal 11 9 2 6 5
3. kvartal 3 2 1 2 1
2. kvartal 2 1 1 1 1
1. kvartal

Medlemstall for WMNO

Kvinner Menn Totalt
2022 15 34 49
2023 22 42 64

Wikipedia - frivillig arbeid og resultater

Ildsjeler

Bidragsytere[1] Aktive bidragsytere[2] Administratorer Faddere Patruljører
Snitt pr. måned i 2023 Ved årsslutt 2023
Bokmål 2954 320 40 6 164
Nynorsk 232 29 15 2 10
Nordsamisk 20 3 3 1
Totalt 2023 3206 352 58 9 174
Snitt pr. måned i 2022 Ved årsslutt 2022
Bokmål 3177 338 44 6 172
Nynorsk 234 30 13 0 10
Nordsamisk 23 3 5[3] 0
Totalt 2022 3 434 371 62 6 182

Kunnskapsproduksjon og sidevisninger

Nye artikler Nye artikler (utenom slettede)

opprettet av nye bidragsytere[4]

Slettede artikler

opprettet av nye bidragsytere

Sidevisninger
På PC På mobil/nettbrett
Hele året 2023
Bokmål 15 884 705 800 328M 298M
Nynorsk 4 177 34 25 91M 24M
Nordsamisk 16 12 10 9M 2M
Totalt 20 077 565 1 083 428M 324M
Hele året 2022[5]
Bokmål 30 567 1 125 886 339M 275M
Nynorsk 2 879 28 22 86M 18M
Nordsamisk 11 4 6 9M 1M
Totalt 33 457 1 395 912 434M 294M

Kommunikasjon

Nettsiden wikimedia.no

Sidevisninger:

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året
2023 4 094 4 870 47 614 5 491 62 069
2022 3 705 2 758 3 881 4 376 14 720
2021 15 113

Besøkende:

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året
2023 2 139 2 906 30 676 2 690 38 411
2022 2 199 1 600 1 578 2 348 7 725
2021 9 280

Medieoppslag

Antall oppslag om eller med Wikimedia Norge i redaksjonelle nyhetsmedier på nett/papir/radio:

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året
2023 15 13 10 5 43
2022 0 1 0 32 33
2021 6
2020 4
2019 13
2018 11

Sosiale medier

Rekkevidde på Facebook (antall personer som har sett innhold fra/om WMNOs side):

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året
2023 7 291 24 018 8 236 32 229 71 774
2022 2 839 728 2 768 23 358 29 693
2021 3 314 4 532 1 652 4 532 14 030

Rekkevidde på Instagram (antall personer som har sett et innlegg eller en historie minst én gang):

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året
2023 279 8 797 15 613 7 590 32 279
2022 588 350 353 4 578 5 869
2021 511 693 992 441 2 637


Fotnoter

  1. Antall bidragsytere inkluderer også ikke-registrerte brukere.
  2. Bidragsytere som har foretatt fem eller flere redigeringer ila. en måned.
  3. Det er fem administratorer på nordsamisk Wikipedia, men bare tre av dem er aktive.
  4. Som «Nye bidragsytere» regner vi brukere som har en konto som er mindre enn 3 måneder (90 dager) gammel.
  5. Besøkstallene vi oppga i statistikkbanken var feilaktige pga. feil tellemåte, så tallene ble korrigert i februar 2024.