Styremøte 2008 – 29. august

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Nasjonalbiblioteket, Oslo
  Dato 29. august 2008
  Løpenummer - Dette året 2008-?

  Referat

  1. Konstituering av møtet
  Møteleder: Marius Helgå
  Referent: Jon Harald Søby
  2. Konstituering
  Kasserer: Pål Giørtz
  Sekretær: Jon Harald Søby
  3. Vedtektene
  Vedtektene ble raskt gått gjennom, før e-post ble sendt til Wikimedia Foundations Chapter Committee for godkjenning som er nødvendig for at vi kan bruke varemerket Wikimedia.
  4. Registrering i Brønnøysund
  Marius Helgå er hovedansvarlig for registrering av Wikimedia Norge i Brønnøysundregisteret.
  5. Domenenavn
  Vi satser på å overta bruken av wikimedia.no, men beholde det på Hans-Petter Fjelds tjener.
  Andre domenenavn ble ikke diskutert.
  6. E-postadresser
  Hans-Petter Fjeld skal sette opp e-postadresser (forwardadresser) for de i styret og de i valg- og kontrollkomiteeen, på wikimedia.no.
  7. Hjemmeside
  Vi skal opprette en offisiell wiki på http://no.wikimedia.org/ (se bug 15383), samt en blogg (fortrinnsvis på http://blogg.wikimedia.no/).
  8. Økonomi
  John Erling Blad skal ringe rundt til forskjellige aktører for å få i gang en kronerulling.
  Mulige organer vi kan søke om støtte til er Fritt Ord, ABMu, FAD. Disse vil helst ha spesifikke prosjekter, og det er mindre sannsynlig at de vil gi støtte til generell drift.
  Styret har en intensjon om at det skal bli mulig å få dekka reiseutgifter i forbindelse med styremøter. Hvis det arrangerers treff eller andre Wikimedia-relaterte aktiviteter bør vi prøve å få til styremøter i forbindelse med det.
  9. Kurs
  John Erling Blad og Herman Ferre skal forberede et kurs i hvordan Wikipedia fungerere på Wikibøker. Det vil også være aktuelt med et foredrag om hvordan web 2.0 generelt fungerer.
  10. Neste møte
  Dato bestemmes senere.
  11. Eventuelt
  Askadam skal orientere om sin SMS-tjeneste ved en senere anledning (planen var at det skulle skje på dette møtet, men det ble ikke noe av).
  John-Erling blad orienterte om mulighet for avtale med Retriever om gratis bruk av deres tjeneste for wikipedianere.