Hopp til innhold

Styremøte 2008 – 29. august

Fra Wikimedia Norge
Sted Nasjonalbiblioteket, Oslo
Dato 29. august 2008
Løpenummer - Dette året 2008-?

Referat

1. Konstituering av møtet
Møteleder: Marius Helgå
Referent: Jon Harald Søby
2. Konstituering
Kasserer: Pål Giørtz
Sekretær: Jon Harald Søby
3. Vedtektene
Vedtektene ble raskt gått gjennom, før e-post ble sendt til Wikimedia Foundations Chapter Committee for godkjenning som er nødvendig for at vi kan bruke varemerket Wikimedia.
4. Registrering i Brønnøysund
Marius Helgå er hovedansvarlig for registrering av Wikimedia Norge i Brønnøysundregisteret.
5. Domenenavn
Vi satser på å overta bruken av wikimedia.no, men beholde det på Hans-Petter Fjelds tjener.
Andre domenenavn ble ikke diskutert.
6. E-postadresser
Hans-Petter Fjeld skal sette opp e-postadresser (forwardadresser) for de i styret og de i valg- og kontrollkomiteeen, på wikimedia.no.
7. Hjemmeside
Vi skal opprette en offisiell wiki på http://no.wikimedia.org/ (se bug 15383), samt en blogg (fortrinnsvis på http://blogg.wikimedia.no/).
8. Økonomi
John Erling Blad skal ringe rundt til forskjellige aktører for å få i gang en kronerulling.
Mulige organer vi kan søke om støtte til er Fritt Ord, ABMu, FAD. Disse vil helst ha spesifikke prosjekter, og det er mindre sannsynlig at de vil gi støtte til generell drift.
Styret har en intensjon om at det skal bli mulig å få dekka reiseutgifter i forbindelse med styremøter. Hvis det arrangerers treff eller andre Wikimedia-relaterte aktiviteter bør vi prøve å få til styremøter i forbindelse med det.
9. Kurs
John Erling Blad og Herman Ferre skal forberede et kurs i hvordan Wikipedia fungerere på Wikibøker. Det vil også være aktuelt med et foredrag om hvordan web 2.0 generelt fungerer.
10. Neste møte
Dato bestemmes senere.
11. Eventuelt
Askadam skal orientere om sin SMS-tjeneste ved en senere anledning (planen var at det skulle skje på dette møtet, men det ble ikke noe av).
John-Erling blad orienterte om mulighet for avtale med Retriever om gratis bruk av deres tjeneste for wikipedianere.