Styremedlemmer 2011-2012

  Fra Wikimedia Norge
  Jarle Vines, Sandnes (leder). Vines ble først valgt til leder i 2010, og ble gjenvalgt i 2011. Han har siden 1986 arbeidet i Industri Energi (NOPEF), og har 30 års erfaring fra offshore- og petroleumsbransjen og fra fagforeningsarbeid. Vines bidrar som administrator på bokmålsutgaven av Wikipedia, og er også aktiv på nynorskutgaven. I Wikimedia Norge er han pressetalsmann, og har det overordnede ansvaret for styremøter og foreningens strategiske planlegging. (e-post) Jarle Vines 2.JPG
  Erlend Bjørtvedt, Oslo (nestleder). Bjørtvedt arbeider i konsernstaben i Telenor, og er av utdanning cand. philol. med hovedfag i historie og økonomisk historie. Han har også studert sosialøkonomi og russisk. Bjørtvedt har 25 års erfaring fra frivillige organisasjoner og politikk, og har de siste 10 årene arbeidet i næringslivet. Han er administrator på bokmålsutgaven av Wikipedia, og ble først med i styret i Wikimedia Norge i 2010. (e-post) E Bjoertvedt 2.jpg
  Jørund Leknes, Trondheim (styremedlem). Leknes er utdannet dataingeniør og arbeider som programvareutvikler i Kantega. Fra 2005 til 2009 var han politisk rådgiver i Moderniseringsdepartementet og senere Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han har også vært vararepresentant på Stortinget for SV fra Sør-Trøndelag. Han har jobbet politisk siden han var 16 år i ulike organisasjoner, og ble med i styret i Wikimedia Norge i 2010. Jorund Leknes-1 Fotograf Loovig.jpg
  Lars Roede, Asker (styremedlem). Roede er utdannet arkitekt fra NTH, men har gjennom hele yrkeslivet arbeidet i kulturminnevernet eller ved museer. Fra 2002 til 2006 var han direktør ved Oslo Bymuseum, og han har også tidligere vært leder for kirkeavdelingen hos Riksantikvaren og hatt det faglige ansvaret for friluftsmuseet ved Norsk Folkemuseum. Roede ble først valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2010, og arbeider spesielt opp imot ABM-sektoren og med prosjekter relatert til kulturminner. Lars Roede.jpg
  Kjetil Ree, Oslo (kasserer). Ree er utdannet informatiker fra Universitetet i Oslo, og arbeider som ingeniør i Cisco Systems Collaboration Technology Group. Han har bidratt til Wikimedias prosjekter siden 2005, og er administrator på bokmålsutgaven av Wikipedia og på bildedatabasen Wikimedia Commons. Han ble først valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2011. (e-post) Kjetil Ree.jpg
  Harald Groven, Tromsø (varamedlem). Groven har studert blant annet historie ved universiteter i Shanghai og Ann Arbor (Michigan), og jobber som internettutvikler i Senter for IKT i utdanningen. Han har vært wikientusiast siden 2000, og har bidratt på Wikipedia siden 2005. Han ble først valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2010, og arbeider spesielt med prosjekter relatert til bruk av Wikipedia i skolen. (e-post) Harald Groven.JPG