Styrets arbeidsmøte 2009 – 16. juni

  Fra Wikimedia Norge

  Styrets arbeidsmøte 16. juni 2009

  Tilstede
  Herman, Nina, John, Philip
  • Wikipedia på nordsamisk (John, Nina)
   • Identifiser mulige samarbeidende prosjekter, f.eks. for rettsuttrykk
   • Identifiser hvem vi kan søke om ytterligere støtte, forbereder søknad
   • Hvordan vil det her relatere til skattekrav
   • Hva slags integrasjonskrav vil dukke opp, må noe organiseres på utsiden (gir ekstraarbeid)
    • Måling av bidragsmengde, rangering av skribenter – finnes alternativer (antakelig uproblematisk)
    • Organisering av arbeidslister (antakelig uproblematisk)
    • Betalingsløsning (muligens problematisk hvis den er på innsiden)
   • Hvordan håndterer vi en situasjon hvor klasser skriver
   • Lista over viktige artikler må oversettes
  • Regnskap (Philip)
   • Sette opp tilgang til nettbank
   • Sette opp web-basert regnskap (må ha budsjettmulighet, - 24seven er foreslått
  • Ferieliste (Herman?)
   • Det settes opp et Google regneark slik at det finnes en oversikt over når folk er tilgjengelig
  • Wikipedia Academy (Nina, John, m.fl.)
   • Foreløpig budsjett
  • Det er antatt at det blir et fysisk møte i august, og at det før den tid er to Skype-møter