Styrets arbeidsmøte 2009 – 16. juni

Fra Wikimedia Norge

Styrets arbeidsmøte 16. juni 2009

Tilstede
Herman, Nina, John, Philip
 • Wikipedia på nordsamisk (John, Nina)
  • Identifiser mulige samarbeidende prosjekter, f.eks. for rettsuttrykk
  • Identifiser hvem vi kan søke om ytterligere støtte, forbereder søknad
  • Hvordan vil det her relatere til skattekrav
  • Hva slags integrasjonskrav vil dukke opp, må noe organiseres på utsiden (gir ekstraarbeid)
   • Måling av bidragsmengde, rangering av skribenter – finnes alternativer (antakelig uproblematisk)
   • Organisering av arbeidslister (antakelig uproblematisk)
   • Betalingsløsning (muligens problematisk hvis den er på innsiden)
  • Hvordan håndterer vi en situasjon hvor klasser skriver
  • Lista over viktige artikler må oversettes
 • Regnskap (Philip)
  • Sette opp tilgang til nettbank
  • Sette opp web-basert regnskap (må ha budsjettmulighet, - 24seven er foreslått
 • Ferieliste (Herman?)
  • Det settes opp et Google regneark slik at det finnes en oversikt over når folk er tilgjengelig
 • Wikipedia Academy (Nina, John, m.fl.)
  • Foreløpig budsjett
 • Det er antatt at det blir et fysisk møte i august, og at det før den tid er to Skype-møter