Styrevedtak bytte av revisor, 2021

Fra Wikimedia Norge

Styret i WMNO går inn for å skifte revisor fra Plus Revisjon til Mazars og gjev dagleg leiar Astrid Carlsen fullmakt til å gjennomføre dette.

Signatur for styret: