Styrevedtak bytte av revisor, 2021

    Fra Wikimedia Norge

    Styret i WMNO går inn for å skifte revisor fra Plus Revisjon til Mazars og gjev dagleg leiar Astrid Carlsen fullmakt til å gjennomføre dette.

    Signatur for styret: