Hopp til innhold

Wiki loves monuments 2011

Fra Wikimedia Norge

LUSITANA WLM 2011 d

Prosjektside: Wiki loves monuments

Wiki loves monuments er en internasjonal fotokonkurranse hvor det konkurreres om gode bilder av kulturminner.

Prioriterte oppgaver:

  • Følge opp kontakten med riksantivaren for å ta i bruk kulturminnedatabasen deres. - Jørund
  • Få Norge inn internasjonale oversikten - Jørund
  • Sette opp en lokal webside. Vi tilgang til wordpress malverket som brukes på den nederlandske siten. Inntil videre kan vi bruke en wiki-side.
  • Kontakte fortidsminneforeningen (aktuell samarbeidspartner) - Jørund (gjort)
  • Finne sponsor av konkurransen. Jarle (gjort)
  • Pressekonferanse
  • Sette ned en jury for den norske konkurransen.

Aktuelle partnere:

  • Riksantivaren (kontaktet)
  • Fortidsminneforeningen (kontaktet)
  • Fotograforganisasjoner

Datakilder:

Riksantikvarens database - Kulturminnesøk

Ansvarlig i styret i Wikimedia Norge:

Jørund Leknes