Wikimedia:FormWizard/Wikistipend

Fra Wikimedia Norge

var formsGadgetConfig = {

  "create": {
    "config":{
      "post-edit": "Takk for at du postet stipendforslaget ditt!",
      "new-page": true,
      "namespace": "",
      "portal-page": "Wikistipend/",
      "page-template": "",
      "infobox": "Wikistipend",
      "talkpage-template": "",
      "page-home": "Wikistipend",
      "dialog-title": "Oppretter wikistipendforslag",
      "error-not-logged-in": "Ikke innlogget. Du må være logget inn for å gå videre i dette skjemaet.",
      "edit-comment-prefix": "Oppretter en ny idé: ",
      "edit-comment-suffix": " (redigert med FormWizard)",
    },
    "steg-1": {
      "introText": {
        "type": "text",
        "string": "Du trenger ikke å være så nøye under utfyllingen av dette skjemaet. Du kan alltids redigere søknaden etter at du har fylt ut skjemaet, så det er bare å hoppe over felter du er usikker på.",
      },
      "introText2": {
        "type": "text",
        "string": "Steg 1 av 3. Grunnleggende info",
      },
      "statusTextbox": {
        "type": "text",
        "visibility": "hidden",
        "add-to": "infobox",
        "infobox-param": "status",
        "value": "forslag",
      },
      "projectNameTextbox": {
        "type": "smallTextBox",
        "placeholder": "Hva skal vi kalle prosjektet ditt?",
        "title": "Prosjektnavn",
        "characterLength":100,
        "mandatory":true,
        "add-to": "infobox",
        "infobox-param":"prosjekt",
        "validate": "doesNotExists",
        "page-title":true
      },
      "projectSummaryTextbox": {
        "type": "largeTextBox",
        "placeholder": "Skriv et sammendrag av prosjektet ditt på et par setninger.",
        "title": "Sammendrag",
        "characterLength":500,
        "mandatory": true,
        "add-to": "infobox",
        "infobox-param":"sammendrag",
      },
      "nextButton": {
        "type": "nextButton",
        "title": "Neste",
      },
      "backButton": {
        "type": "cancelButton",
        "title": "Avbryt",
      },
    },
    "steg-2": {
      "introText": {
        "type": "text",
        "string": "Steg 2 av 3. Utfyllende info",
      },
      "beskrivelseSeksjon": {
        "type": "largeTextBox",
        "placeholder": "Skriv mer utfyllende om hva prosjektet går ut på. Hvilket problem søker prosjektet å fikse, og hva er løsningen?",
        "title": "Beskrivelse",
        "characterLength":3000,
        "add-to": "section",
        "section-header": "Prosjektbeskrivelse",
      },
      "planSeksjon": {
        "type": "largeTextBox",
        "title": "Plan",
        "placeholder": "Om du får innvilget stipendet, hvordan vil prosjektet bli gjennomført?",
        "characterLength":2000,
        "add-to": "section",
        "section-header": "Prosjektplan",
      },
      "nextButton": {
        "type": "nextButton",
        "title": "Neste",
      },
      "backButton": {
        "type": "backButton",
        "title": "Tilbake",
      },
    },
    "steg-3": {
      "startdatoInfoboks": {
        "type": "smallTextBox",
        "placeholder": "ÅÅÅÅ-MM-DD",
        "title": "Når ser du for deg å starte prosjektet?",
        "characterLength":20,
        "add-to": "infobox",
        "infobox-param": "startdato",
      },
      "sluttdatoInfoboks": {
        "type": "smallTextBox",
        "placeholder": "ÅÅÅÅ-MM-DD",
        "title": "Når ser du for deg å avslutte prosjektet?",
        "characterLength":20,
        "add-to": "infobox",
        "infobox-param": "sluttdato",
      },
      "sumInfoboks": {
        "type": "smallTextBox",
        "placeholder": "XX kr",
        "title": "Hvor mye penger søker du om?",
        "characterLength": 100,
        "add-to": "infobox",
        "infobox-param": "sum",
      },
      "nextButton": {
        "type": "doneButton",
        "title": "Fullfør forslaget",
      },
      "backButton": {
        "type": "backButton",
        "title": "Tilbake",
      },
    },
  },

};