Wikimedia:FormWizard/Wikistipend

  Fra Wikimedia Norge

  var formsGadgetConfig = {

    "create": {
      "config":{
        "post-edit": "Takk for at du postet stipendforslaget ditt!",
        "new-page": true,
        "namespace": "",
        "portal-page": "Wikistipend/",
        "page-template": "",
        "infobox": "Wikistipend",
        "talkpage-template": "",
        "page-home": "Wikistipend",
        "dialog-title": "Oppretter wikistipendforslag",
        "error-not-logged-in": "Ikke innlogget. Du må være logget inn for å gå videre i dette skjemaet.",
        "edit-comment-prefix": "Oppretter en ny idé: ",
        "edit-comment-suffix": " (redigert med FormWizard)",
      },
      "steg-1": {
        "introText": {
          "type": "text",
          "string": "Du trenger ikke å være så nøye under utfyllingen av dette skjemaet. Du kan alltids redigere søknaden etter at du har fylt ut skjemaet, så det er bare å hoppe over felter du er usikker på.",
        },
        "introText2": {
          "type": "text",
          "string": "Steg 1 av 3. Grunnleggende info",
        },
        "statusTextbox": {
          "type": "text",
          "visibility": "hidden",
          "add-to": "infobox",
          "infobox-param": "status",
          "value": "forslag",
        },
        "projectNameTextbox": {
          "type": "smallTextBox",
          "placeholder": "Hva skal vi kalle prosjektet ditt?",
          "title": "Prosjektnavn",
          "characterLength":100,
          "mandatory":true,
          "add-to": "infobox",
          "infobox-param":"prosjekt",
          "validate": "doesNotExists",
          "page-title":true
        },
        "projectSummaryTextbox": {
          "type": "largeTextBox",
          "placeholder": "Skriv et sammendrag av prosjektet ditt på et par setninger.",
          "title": "Sammendrag",
          "characterLength":500,
          "mandatory": true,
          "add-to": "infobox",
          "infobox-param":"sammendrag",
        },
        "nextButton": {
          "type": "nextButton",
          "title": "Neste",
        },
        "backButton": {
          "type": "cancelButton",
          "title": "Avbryt",
        },
      },
      "steg-2": {
        "introText": {
          "type": "text",
          "string": "Steg 2 av 3. Utfyllende info",
        },
        "beskrivelseSeksjon": {
          "type": "largeTextBox",
          "placeholder": "Skriv mer utfyllende om hva prosjektet går ut på. Hvilket problem søker prosjektet å fikse, og hva er løsningen?",
          "title": "Beskrivelse",
          "characterLength":3000,
          "add-to": "section",
          "section-header": "Prosjektbeskrivelse",
        },
        "planSeksjon": {
          "type": "largeTextBox",
          "title": "Plan",
          "placeholder": "Om du får innvilget stipendet, hvordan vil prosjektet bli gjennomført?",
          "characterLength":2000,
          "add-to": "section",
          "section-header": "Prosjektplan",
        },
        "nextButton": {
          "type": "nextButton",
          "title": "Neste",
        },
        "backButton": {
          "type": "backButton",
          "title": "Tilbake",
        },
      },
      "steg-3": {
        "startdatoInfoboks": {
          "type": "smallTextBox",
          "placeholder": "ÅÅÅÅ-MM-DD",
          "title": "Når ser du for deg å starte prosjektet?",
          "characterLength":20,
          "add-to": "infobox",
          "infobox-param": "startdato",
        },
        "sluttdatoInfoboks": {
          "type": "smallTextBox",
          "placeholder": "ÅÅÅÅ-MM-DD",
          "title": "Når ser du for deg å avslutte prosjektet?",
          "characterLength":20,
          "add-to": "infobox",
          "infobox-param": "sluttdato",
        },
        "sumInfoboks": {
          "type": "smallTextBox",
          "placeholder": "XX kr",
          "title": "Hvor mye penger søker du om?",
          "characterLength": 100,
          "add-to": "infobox",
          "infobox-param": "sum",
        },
        "nextButton": {
          "type": "doneButton",
          "title": "Fullfør forslaget",
        },
        "backButton": {
          "type": "backButton",
          "title": "Tilbake",
        },
      },
    },
  

  };