Årsmøte 2009/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Årsmelding fra Valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge, 2009.

Samarbeidet mellom valg- og kontrollkomiteen og styret har vært for dårlig. Vi har flere ganger bedt om å få utlevert revidert regnskap og annen informasjon – uten reaksjon. Andre henvendelser fra oss har blitt forbigått i taushet. Dette gjør det nærmest umulig for komiteen å utføre sin funksjon.

Vi har også bemerket at tre av medlemmene i styret ikke har betalt kontingent i tide til å delta i dagens avstemning, deriblant styrets leder.

Når det gjelder dette årsmøtet, vil vi påtale følgende punkter:

  • Vedtektene §4.c : Saksdokumentene skulle vært tilgjengelig 1 uke før årsmøtet – har ikke skjedd
  • Vedtektene §6.b : Kandidater til valg bør være kjent 2 uker før ordinært valg – her har styret og valgkomiteen et felles ansvar
  • Vedtektene §7.c : Valgkomiteen skulle ha fått mulighet til å kontrollere regnskapet, det har ikke skjedd til tross for purring