Årsmøte 2011/Aktuelle kandidater ved valg

Fra Wikimedia Norge

Aktuelle kandidater for styrevalg

Alle kandidatene har forbehold om styresammensetning, andre forbehold som er kommunisert spesielt er nevnt ved den aktuelle kandidaten.

 • Jørund Leknes
 • Frode Inge Helland
 • Nina Aldin Thune
 • Steinar Sneås Skauge
 • Jarle Vines
 • Kjetil Ree
 • Erlend Bjørtvedt
 • Nikolai Sandved
 • Lars Roede
 • Erik Fløan - Forbehold om aktivitet rundt valget i høst.
 • John Erling Blad - Forbehold om valgstil dersom han skal være kandidat. Ønsker individuelt valg.
 • Harald Groven (ønsker kun å være aktuell for vara-plass)
 • Trond Trosterud

Aktuelle kandidater for valg til valg- og kontrollkomiteen

 • Kjetil Ree
 • Ole Anders Flatmo
 • Hans-Petter Fjeld
 • Anne-Sophie Ofrim
 • Hogne Neteland