Årsmøte 2011/Valg- og kontrollkomiteen - fullmakter

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteen organiserer og overvåker alle valg av betydning i Wikimedia Norge, jfr. foreningens vedtekter § 7a.


I henhold til styreinstruksen (4.4.3) skal medlemmene før årsmøtet gjøres oppmerksomme på om det er anledning til å la seg representere ved fullmakt:

Det informeres med dette om at Valgkomiteen på årsmøtet 2011 vil godta fullmakter.


Stemmeberettigede medlemmer som ikke har anledning til å møte for å utøve sine medlemsrettigheter ved årsmøtet, kan da gi et annet stemmeberettiget medlem fullmakt til dette. Generelt i forbindelse med årsmøtet vil komiteen holde regnskap med hvem av de fremmøtte som har stemmerett. Medlemslisten er etter årsmøtevedtak i 2010 ikke offentlig, men fremmøtte medlemmer valgkomiteen ikke kjenner igjen vil selvsagt overfor komiteen måtte opplyse om hvem de er for å kunne bruke stemmeretten sin. Til fullmakter legges derfor kopi av fullmaktgivers legitimasjon ved, for mulighet til fremvisning for kontroll.Om noen har spørsmål om bruk av fullmakter på årsmøtet kontakt: valgkomiteen-at-wikimedia.no.