Årsmøte 2011/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til valg- og kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge

Valg- og kontrollkomiteen sin innstilling til sammensetning av Valg- og kontrollkomite for neste periode.

  1. Ole Anders Flatmo
  2. Hans-Petter Fjeld
  3. Anne-Sophie Ofrim
  4. Kjetil Ree (dersom han ikke blir valgt inn i styret)