Hopp til innhold

Årsmøte 2012/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteen har etter et omfattende arbeide følgende innstilling til nytt styre:


Leder og nestleder velges av direkte av årsmøtet, jfr. vedtekten § 5 (b). Her foreslås:

  • Jarle Vines – leder [1]
  • Erlend Bjørtvedt – nestleder [2]

Valgkomiteen innstiller på at det velges ytterligere fem styremedlemmer, slik at styret totalt består av syv faste medlemmer. Komiteen har bevisst søkt å få til et noe større styre enn forrige periode. Her foreslås:

  • Nina Aldin Thune – styremedlem [3]
  • Kjetil Ree – styremedlem [4]
  • Knut Hjelleset – styremedlem [5]
  • Trond Trosterud – styremedlem [6]
  • Marianne Wiig – styremedlem [7]


Valgkomiteen har funnet tre gode kandidater til varaverv, og innstiller på at alle velges. Dette dels for å sikre vedtaksdyktige styremøter da det innstilles på et stort styre, og dels for å støtte styret ved å knytte nye, dyktige navn til foreningens arbeid. Her foreslås:

  • Erik Fløan – vara [8]
  • Harald Groven – vara [9]
  • Kristian Vangen – vara [10]


For Valgkomiteen, Ole Anders Flatmo, leder.

(sign. Ole (diskusjon) 11. apr 2012 kl. 22:01 (CEST))