Årsmøte 2012

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2012 på Folkemuseet, Bygdøy
Dato for årsmøtet i Wikimedia Norge 2012 er satt til torsdag 26. april, klokken 1800.

Årsmøtet avholdes i «Gamlebyen» på Norsk Folkemuseum, i Collett-gården fra Christiania. Til museet kommer man best med buss nr. 30 til Bygdøy, stoppested Norsk Folkemuseum. Bussen stopper bl.a. ved Nationaltheatret og følger Henrik Ibsens gate og Bygdøy allé gjennom byen.Avgang fra Jernbanetorget hvert 10. minutt, reisetid 18 minutter. Vi anbefaler å ta bussen fra Jernbanetorget kl. 17.30 med ankomst 17.48, slik at vi kan være på plass i Collett-gården presis k. 18.00. Inngang gjennom museets hovedport mot Museumsveien – en kopi av Stadsporten i Bergen. Vi har egen portvakt som vil vise vei til Collett-gården.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
  1. Styrets beretning
  2. Valg- og kontrollkomiteens årsmelding
  3. Regnskap for 2011. Revisors rapport.
 3. Budsjett og kontigent for 2012
  1. Styrets Budsjettforslag for 2012
  2. Vedteksendringer
  3. Andre forslag
   1. Styret har i 2011-12 forankret og vedtatt en Strategi 2011-2015 som fungerer som styrets forslag til arbeidsplan.
 4. Valg
  1. Valg av nytt styre (Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valg- og kontrollkomite (se: Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
 5. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Fra Styret

Årsmelding
Regnskap, budsjett og kontingent
Vedtektsendringer
 • Endringsforslag fremmet på styremøte 27. februar: Vedtektenes §4e) endres FRA «Alle som har betalt kontingent og har vært medlem i minst tre måneder har stemmerett» TIL «Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst tre måneder før årsmøtet.»
Andre forslag

Fra Valg- og kontrollkomiteen

Årsmelding:

Valg:

Fra revisor

 • (kommer)

Fra medlemmer / Innkomne saker

 • Ingen innkomne saker fra medlemmene

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo