Hopp til innhold

Årsmøte 2012/Wikimedia Chapters Association

Fra Wikimedia Norge

Dette er et resolusjonsforslag lagt frem av Wikimedia Norges styre til Wikimedia Norges årsmøte 2012.

Resolusjon om Wikimedia Chapters Association

  1. Wikimedia Norge (WMNO) slutter seg herved til Wikimedia Chapters Association (WCA), og Wikimedia Norges årsmøte aksepterer de rettigheter og plikter medlemskapet medfører (jf. WCAs charter avsnitt D, artikkel 2).
  2. Årsmøtet gir Wikimedia Norges styre fullmakt til å utpeke en person til å representere WMNO i WCAs råd («council»), samt til å erstatte denne ved behov (jf. charterets avsnitt B, artikkel 3).
  3. Årsmøtet gir Wikimedia Norges styre fullmakt til å tre ut av Wikimedia Chapters Association dersom styret vurderer det til at medlemskapet ikke lenger er i WMNOs interesse.