Hopp til innhold

Årsmøte 2012/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til valg- og kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteen innstiller på følgende Valg- og kontrollkomite for neste periode:


  • Lars Åge Kamfjord – komitemedlem
  • Hogne Neteland – komitemedlem
  • Nikolai Sandved – komitemedlem
  • Ole Anders Flatmo – komitemedlem

Innstillingen innebærer en rimelig utskifting. Ingen komiteleder foreslås, komiteen konstituerer seg selv.


For Valgkomiteen, Ole Anders Flatmo, leder.

(sign. Ole (diskusjon) 11. apr 2012 kl. 22:11 (CEST))