Årsmøte 2013/Revisorerklæring

Fra Wikimedia Norge

Undertegnede har i dag, 5. april 2013 revidert regnskapet for Wikimedia Norge for 2012. Vi har gått igjennom alle bilag som er lastet opp på styrets interne wiki, alle kontoutskrifter for foreningsens brukskonto750, samt regnskap lastet opp på wikien 7. mars 2013.

Revisorene mener at regnskapet er godt ført, men har følgende kommentar:

  • Det er i mai utbetalt 16.571,50 til Erlend Bjørtvedt, hvor bilagene oppsummerer seg til 17.571,50. Vi anser dette som en feil, og at foreningen dermed skylder 1.000,- til Erlend.

Regnskapet viser ved regnskapsavslutning inntekter på 169.677, og utgifter på 179.370, med eiendeler på 131.541,70

Revisorene er av den oppfatningen at regnskapet er riktig ført, og anbefaler årsmøtet å godkjenne dette.


Lars Åge Kamfjord Laaknor (diskusjon) 6. apr 2013 kl. 15:22 (CEST)

Hans-Petter Fjeld Atluxity (diskusjon) 6. apr 2013 kl. 18:11 (CEST)