Hopp til innhold

Årsmøte 2013

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Bilde av fremmøtte medlemmer under WIkimedia Norges årsmøte 7. april 2013.
Fra årsmøtet.
Jon Harald Søby ble valgt til styreleder, etter Jarle Vines (som fortsetter i styret etter formidabel jobb for foreningen som styrelder i to år).

Årsmøte 2013 i Oslo
Dato for årsmøtet i Wikimedia Norge 2012 er satt til søndag 7. april, klokken 1700.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

Årsmøtet avholdes hos Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) i Oslo søndag 7. april, klokken 1700. Du finner lokalene i Observatoriegata 1b, på østsiden av Universitetsbiblioteket ned gaten fra Solli plass.

Alle forslag (politisk, budsjett, valg, osv) må være styret i hende senest 25. mars 2013. Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styrelists.wikimedia.org.

Forslag til vedtektsendringer kan også postes her.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
  1. Styrets beretning
  2. Kontroll- og valgkomiteens beretning
  3. Revisors rapport
 3. Budsjett og kontigent for 2012
  1. Styrets budsjettforslag for 2013
  2. Vedtektsendringer
  3. Andre forslag
   1. Styret har i 2011-12 forankret og vedtatt en Strategi 2011-2015 som fungerer som styrets forslag til arbeidsplan. Styret forbeholder muligheten for å legge fram en mer utfyllende arbeidsplan i tillegg til denne.
 4. Valg
  1. Valg av nytt styre (Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valg- og kontrollkomite
 5. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Fra Styret

Der hvor styret ikke formelt har vedtatt forslaget, merkes dette med (ikke vedtatt):

Årsmelding
Regnskap, budsjett og kontingent
Vedtektsendringer
 • Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 25. mars 2013.
 • Det er kommet inn et forslag til vedtektsendringer:
§ 7 b)
Var: Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer.
Forslag: Komiteen er satt sammen av minst to av foreningens medlemmer.
Andre forslag

Fra Valg- og kontrollkomiteen

Årsmelding:

Valg:

Fra revisor

Fra medlemmer / Innkomne saker

 • Forslag til vedtektsendringer sendes styret eller legges inn senest 25. mars her.

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo