Hopp til innhold

Budsjett 2013 revidert

Fra Wikimedia Norge

Budsjett for Wikimedia Norge 2013 - 2014 (revidert)

  • Original Budget 2013-2014 approved by the Annual Assembly on April 7, 2013.
  • Revised Budget, changed because of reduced grant from the WMF, approved by the Board of Directors on November 5, 2013.
  • Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
  • Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.


De to første tall-kolonnene er gjeldende budsjett.
The two first columns constitute the binding Budget.


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Revidert 2013-14
Revised Jul-Jul
Revidert 2013
Revised Jan-Jan
Opprinnelig 2013-14
Original 2013-14
Opprinnelig 2013
Original 2013
Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
1.100.000 345.000 1.532.500 872.500
Medlemskontingenter private
Membership fees, individuals
15.000 15.000 15.000 15.000
Medlemskontingenter bedrifter
Membership fees, corporations
0 0 0 0
Gaver fra private
Gifts from individuals
10.000 10.000 10.000 10.000
Kursstøtte og off støtte
Project and public grants
20.000 20.000 20.000 20.000
Kursavgifter
Participation fees, events
15.000 15.000 15.000 15.000 Hovedsakelig Wikipedia Academy
Salgsinntekter
Sales revenues
0 0 2.500 2.500 T-skjorter, pins, krus, osv.
"Grants" fra WMF
Grants from the WMF
0 0 150.000 150.000 Ikke mulig å søke når man har "Funds"
"Funds" fra WMF (FDC)
Funds from the WMF
840.000 285.000 1.320.000 660.000 Revidert beløp er det faktisk bevilgede.
Samisk prosjekt
Saami Project
200.000 0 0 0 Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet
UTGIFTER
COSTS
1.090.000 334.000 1.515.000 855.000
Lønnsutgifter, skatt
Personnel costs
415.000 90.000 800.000 400.000 Revidert av styremøte 5. november
Sosiale utgifter, AGA
Social costs and duties
85.000 20.000 160.000 80.000 Revidert av styremøte 5. november
Tap på fordringer
Losses incurred
0 0 0 0
Kontorutgifter
Office cost
80.000 20.000 100.000 50.000 Inkluderer utstyr m.m.
Kurs og møtelokaler
Events and location rent
0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
Wikipedia Academy
Wikipedia Academy
50.000 50.000 50.000 50.000 Arrangeres 14. desember 2013
Andre leieutgifter
Other rental costs
10.000 10.000 10.000 10.000
Andre kurs- og møteutgifter
Other meeting costs
25.000 25.000 20.000 15.000
IT, porto, web
ICT, post, web costs
5.000 5.000 3.000 3.000
Revisjon, regnskapsføring
Auditing and accounting
10.000 10.000 30.000 15.000 Utføres trolig av Frivillighetshuset
Chapters Association
Chapters Association
0 0 10.000 5.000 Inkludert i prosjektene
Medlemskontingenter
Memberships
2.000 2.000 2.000 2.000
Nordisk aktivitet
Nordic Activity
20.000 10.000 20.000 10.000
Wikipedia GLAM-prosjekt
GLAM Project
50.000 25.000 60.000 30.000
Commons bildeprosjekt
Commons Project
0 0 50.000 25.000
W-i-R prosjekt
W-i-R Project
50.000 0 50.000 50.000
Reisekostnader WMNO
Travelling COSTs WMNO
70.000 50.000 70.000 50.000
Reisekostnader andre
Travelling COSTs others
0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
Premier, gaver
Prizes, gifts
15.000 15.000 15.000 15.000
Andre prosjektkostnader
Other Project costs
0 0 0 0
Bankgebyrer
Bank fees
3.000 2.000 5.000 5.000
Samisk prosjekt
Saami Project
200.000 0 0 0
Driftsresultat
EBITDA
10.000 11.000 17.500 17.500 Positivt tall er overskudd
Finansposter
Rents and interests
-500 -500 -500 -500 Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder
Skatt
Taxes
0 0 0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig
Nedskrivninger
Depreciations
0 0 0 0
Avskrivninger
Amortizations
0 0 0 0
Endelig resultat
EBT
10.500 11.500 18.000 18.000 Positivt tall er overskuddWikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo