Hopp til innhold

Styremøte 2013 - 5. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 5. november 2013 kl 18:00
Forrige: 3. juli 2013 (Skype)
Forrige: 11. september 2013 (Skype)
Forrige: 15. oktober 2013 (Skype)
Neste: 3. desember 2013


Dagsorden

Følgende dagsorden ble utsendt fra styrets nestleder den 4. november (datoen ble satt i styremøte 15, oktober 2013):


1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


2) Økonomi-status og regnskap
Inklusive vedtak av revidert Budsjett (forslag fra Erlend ligger i rapport til WMF)


3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen


4) Årets Wikipedianer 2013
Styret anmodes om å nominere navn


5) Wikipedia Academy
Orientering og brainstorming (forslag ligger på websiden vår, artikkelen "Wikipedia Academy 2013")


6) Søknaden om statsstøtte, orientering


7) Diverse


8) Neste møte(r)


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O Heggø
Claes Tande x
Trond Trosterud
Anne C Martens x
Harald Groven x
NN
Kontrollkomiteen

Referat

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
 • Innkalling og referat ble godkjent.


2) Økonomi-status og regnskap
 • Inklusive vedtak av revidert Budsjett (forslag fra Erlend ligger i rapport til WMF)
 • Vedtatt at Jarle får fullmakt til å produsere nye t-skjorter med Wikipedia Kunnskapsdugnaden.
 • Vedtatt at Knut får i fullmakt å forhandle videre med EO og går for framleie, heller med ordinært depositum snarere enn ekstra husleie. Ønskelig å flytte inn ca 1. desember.
 • Vedtak av Revidert budsjett (forslag fra Erlend ligger i rapport til WMF)
 • Foreløpig revidert budsjett er tilgjengelig på WMF-rapport 1 og settes opp på websiden av kassereren.
 • Vedtak: Reduser office costs til 80.000 kroner. Øk "Salaries and personell costs" til 500.000 kroner. Regnskapet t.o.m. september ble ellers godtatt.
 • Vedtak: Vi bevilger inntil kroner 8.000 til premier for WLM 2013.
 • Vedtak: Vi bevilger 250 kroner per måned generelt, og 300 + 200 kroner i premier i begge av de to siste ukene i 2013, til Ukens konkurranse.


3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen
 • Jarle orienterte. Vi har fått inn 115 søkere. Skal ha intervjuer fredag og lørdag. Det er veldig gode kandidater som har søkt. Vi har et sterkt merkenavn og det virker som svært kvalifiserte søkere føler seg tiltrukket av ansettelse hos Wikimedia Norge.


4) Årets Wikipedianer 2013
 • Vinnerne i 2012 ble Claes Tande og Frokor.
 • Forlag til navn: <NAVN BOKMÅL> Enstemmig kandidat fra de frammøtte. Vedkommende ble enstemmig nominert og utvalgt.
 • Vinneren får invitasjon til å komme ned til Akademiet og Julebordet. Gir et generelt gavekort på 5.000 kroner til vinneren.


5) Wikipedia Academy
 • Orientering og brainstorming (forslag ligger på websiden vår, artikkelen "Wikipedia Academy 2013")
 • Erlend gikk igjennom programmet, Harald tar kontakt med Open Streetmap miljøet angående innlegg fra dem. Opplegget ble ellers bifalt. Innspill fra Knut om at vi må få inn begrepene "skaperglede" og "samfunnsnytte" i rasjonalet og/eller visjonen i forbindelse med akademiet. Det overordnede begrepet over disse egenskapene er "Kunnskapsdugnaden" - den bygger på skaperglede og samfunnsnytte. Dette ble bifalt.


6) Søknaden om statsstøtte, orientering
 • Erlend orienterte om prosessen hittil. Regjeringen innstiller budsjettet 7. november, og så vil stortingets kulturkomite innstille sektorbudsjettet i november-desember.


7) Diverse
 • Wiki Loves Monuments 2014
 • Profoss har gjort en veldig stor jobb med det tekniske og juryen med WLM 2013! Vi må starte planleggingen av sponsorer allerede nå, og starte arbeidet med markedsføring like over nyttår. Profoss har også mye tanker om hva som kan gjøres bedre neste år. Dette blir et viktig tema for nyansatte å bringe videre. Styret vil ta initiativ til en erfarings-oppsummering med bl.a Profoss.
 • Vi må komme i gang igjen med premiering i første uke i desember. Gjerne med en litt forhøyet premier i desember.


8) Neste møte(r)
Torsdag 3. desember.


Møtet sluttet klokken 21:00.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo