Styret

  Fra Wikimedia Norge
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

  Om styret

  Wikimedia Norge arbeider etter vedtatt strategi for perioden 2023–2028. Wikimedia Norges styre består etter vedtektene av mellom fem og ni personer, og opptil tre varamedlemmer. Styret kan nås på e-postadressen styre-at-wikimedia.no. Styret avholder minst 3 styremøter i året.

  Vi ønsker alle henvendelser og forslag velkommen! Ta gjerne kontakt med oss på e-post.

  Styrets arbeid er regulert av en egen styreinstruks. Les gjerne organisasjonens vedtekter for mer informasjon om hva Wikimedia Norge sitt formål er. Wikimedia Norge har også en kontrollkomite og en valgkomite som begge følger egne retningslinjer.

  Hva Wikimedia Norge jobber med kan du lese om i kvartalsvise rapporter om støtteordninger og prosjekter skrevet av de ansatte i Wikimedia Norge.

  Wikimedia Norges nåværende styre

  Se nettsiden vår for en oversikt over nåværende styremedlemmer.

  Se også

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo