Styret

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
På andre språk:

Om styret

Wikimedia Norge arbeider etter vedtatt strategi for perioden 2023–2028. Wikimedia Norges styre består etter vedtektene av mellom fem og ni personer, og opptil tre varamedlemmer. Styret kan nås på e-postadressen styre-at-wikimedia.no. Styret avholder minst 3 styremøter i året.

Vi ønsker alle henvendelser og forslag velkommen! Ta gjerne kontakt med oss på e-post.

Styrets arbeid er regulert av en egen styreinstruks. Les gjerne organisasjonens vedtekter for mer informasjon om hva Wikimedia Norge sitt formål er. Wikimedia Norge har også en kontrollkomite og en valgkomite som begge følger egne retningslinjer.

Hva Wikimedia Norge jobber med kan du lese om i kvartalsvise rapporter om støtteordninger og prosjekter skrevet av de ansatte i Wikimedia Norge.

Wikimedia Norges nåværende styre

Se nettsiden vår for en oversikt over nåværende styremedlemmer.

Se også

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo