Stivra

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er en oversatt versjon av siden Styret og oversettelsen er 44 % ferdig.
Utdaterte oversettelser er markert på denne måten.
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
På andre språk:

Stivrra birra

Wikimedia Norga bargá strategiija mielde mearriduvvon áigodahkii 2018–2022. Wikimedia Norgga stivrras leat mearrádusaid mielde gaskal vihtta ja ovcci olbmo, ja gitta golbma sadjásašlahtu. Stivrrain sáhttá váldit oktavuođa e-boastadressii styre-at-wikimedia.no. Stivra doallá unnimusat 4 stivračoahkkima jagis.

Stivra sávvá buohkaide bures boahtin váldit oktavuođa ja buktit evttohusaid! Don sáhtát maiddái váldit oktavuođa minguin e-boasttain, ráhkadit ođđa fáttá Wikimedia:Samfunnet sajis dahje váldit oktavuođa minguin geavaheddjiid digaštallansiidduin.

Stivrra barggu mudde sierra stivrabagadus. Loga áinnas maiddái organisašuvnna mearrádusaid oažžun dihte eambbo dieđuid mii Wikimedia Norgga ulbmil lea. Wikimedia Norggas lea maiddái dárkkistanlávdegoddi ja válgalávdegoddi mat goappašagat čuovvuba sierra njuolggadusaid.

Maid Wikimedia Norga bargá sáhtát lohkat kvartálaid mielde raporttain doarjjaortnegiid ja prošeavttaid birra maid Wikimedia Norgga bargit leat čállán.

== Wikimedia Norgga stivra (2021–) ==

Marie Nicolaisen, Sunnfjord. Styreleder, valgt for perioden 2022–2024. Nicolaisen er kulturhistorikar og jobbar som museumsleiar ved Sunnfjord Museum/Musea i Sogn og Fjordane. Ho har brei organisasjonserfaring frå det det frivillige kulturlivet. marie@wikimedia.no Bilde Marie
Stian Amadeus Antonsen, Oslo. Nestleder, valgt for perioden 2022–2023. Antonsen har bred erfaring fra ulike sivilsamfunnsorganisasjoner og jobber til daglig som politisk rådgiver i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Han er opptatt av mangfold og inkludering og ønsker at alle skal delta i kunnskapsproduksjon og spredning. stian@wikimedia.no Wikimedia Wikimedia Stian Antonsen2.jpg
Sigrun Espe, Leikanger. Stivralahttu, válljejuvvon áigodahkii 2020–2022. Espes lea olu jagiid organisašuvdnavásáhus eaktodáhtolaš organisašuvnnain jođiheaddjin ja stivralahttun, ja lea ealáhus- ja kulturossodaga bargi Sogn ja Fjordane fylkkagielddas gos son bargá digitála kulturgaskkustemiin. Hun geavaha ja divoda Wikipedia sihke astoáiggis ja barggus, eanemusat ođđadárogiela ja girjedárogiela. Wikimedia Norge Sigrun Espe 3.jpg
Trond Trosterud, Romsa. Ruhtadoalli, válljejuvvon áigodahkii 2021–2023. Trosterud lea hárjánan wikipedianár ođđadárogiela veršuvnnas, ja davvisámegiela ja ođđadárogiela almmuhemiid hálddašeaddji. Son lea sámegiela giellateknologiija professor Romssa universitehtas, ja lea 2010 rájes leamaš giellaráđi stivralahtu. Son válljejuvvui vuosttaš geardde Wikimedia Norgga stivrii 2008:s, ja dan maŋŋil 2012:s. Trond-kuva.png
Fredrik Ljone, Bergen. Styremedlem, valgt for perioden 2021–2023. Ljone er opptatt av deling av kunnskap, åpne data og rettssikkerhet. Han er initiativtager for å gjøre jussen mer tilgjengelig for alle gjennom jusleksikon.no og rettspraksis.no-aksjonen. fredrik@wikimedia.no Portrett.jpg
Naomi Ichihara Røkkum, Oslo. Varamedlem, valgt for perioden 2022–2023. Ichihara Røkkum er politiker for partiet Venstre, som også har hatt en rekke verv i frivillige organisasjoner og deltatt på ulike FN-møter. Hun jobber som daglig leder for Construction City Cluster. naomi@wikimedia.no Bilde Naomi
Mali Konstad Brødreskift, Bærum (ansattrepresentant). Brødreskift er ansatt som prosjektleder mangfold i Wikimedia Norge. Wikimedia Norge Mali Brødreskift 2.jpg

Geahča maiddái

Wikimedia Norge-logo svart horisontal se.svg

Wikimedia Norge
Schweigaards gate 34 C
0191 Oslo