Styret

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er en oversatt versjon av siden Styret og oversettelsen er 100 % ferdig.
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
På andre språk:

Om styret

Wikimedia Noreg arbeider ut frå foreningas strategi for perioden 2018–2022. Styret i Wikimedia Noreg består etter vedtektene av mellom fem og ni personar, og opptil tre varamedlemmer. Styret kan nåast på e-postadressa styre-at-wikimedia.no. Styret held minst 4 styremøte i året.

Vi ønsker alle innspill og forslag velkomne! Du kan ta kontakt med oss på e-post, lage eit nytt emne på Wikimedia:Samfunnet eller kontakte oss på brukardiskusjonssidene våre.

Styret arbeidet etter eigne styreinstruks som regulerer arbeidet til styret. Sjå gjerne vedtektene til foreninga for meir informasjon om kva Wikimedia Noreg sitt føremål er. Wikimedia Noreg har òg ein kontrollkomite og ein valkomite.

Kva for arbeid Wikimedia Noreg gjer kan du lese om i om i kvartalsvise rapporter om støtteordninger og prosjekter skrevet av de tilsette i Wikimedia Noreg.

Styret i Wikimedia Noreg (2021–)

Sigrun Espe, Leikanger (leiar, vald for perioden 2020–2022). Espe har fleire år med organisasjonserfaring frå frivillige organisasjonar som leiar og styremedlem, og er tilsett i nærings- og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune, hvor hun jobbar med digital kulturformidling. Hun bruker og redigerer Wikipedia både i fritida og på jobb, mest på nynorsk og litt på bokmål. Sigrun Espe.jpg
Andrea Hegdahl Tiltnes, Trondheim. Nestleiar, valt for perioden 2021–2023 . Hegdahl Tiltnes gjekk ut av styret 24. august 2021 grunna jobbskifte som ikkje kunne kombinerast med styrevervet.
Tore Sætre, Oslo. Styremedlem, valt for perioden 2021–2023. Sætre har vore bidragsytar på norsk Wikipedia og Commons sidan 2006 . Han jobbar som freelance prosjektleiar innan IT infrastruktur og er entusiastisk fotograf på fritida. Tore Sætre portrait (162223).jpg
Trond Trosterud, Tromsø. Kasserar, vald for perioden 2021–2023. Trosterud er ein erfaren wikipedianar på nynorsk-versjonen, og er administrator på utgåvene på nordsamisk og nynorsk. Han er professor i samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø, og er sidan 2010 styremedlem i Språkrådet. Han blei første gong vald inn i Wikimedia Noreg sitt styre i 2008, og deretter i 2012. Trond-kuva.png
Hilde Blix, Tromsø. Styremedlem, valt for perioden 2020–2022. Blix er dosent i hørelæredidaktikk ved UiT - Noregs arktiske universitet, Musikkonservatoriet. For perioden 2018-2021 er ho utnemnt som medlem i Komité for kjønnsbalanse og mangfald i forsking. Blix er ein erfaren wikipedianer på bokmål sitt-versjonen og i 2017 avgjorde ho seg for å skriva éin Wikipedia-artikkel kvar veke i eitt år med fokus på biografiar om kvinner. Bilde av Hilde Synnøve Blix (cropped).jpg
Fredrik Ljone, Bergen. Styremedlem, valt for perioden 2021–2023. Ljone er oppteke av deling av kunnskap, opne data og rettstryggleik. Han er initiativtager for å gjera jussen meir tilgjengeleg for alle gjennom jusleksikon.no og rettspraksis.no-aksjonen. Portrett.jpg
Stian Amadeus Antonsen, Oslo. Styremedlem, valt for perioden 2021–2022 . Antonsen har brei røynsle frå ulike sivilsamfunnsorganisasjonar og jobbar til dagleg som politisk rådgjevar i Studentane #seg og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Han er oppteken av mangfald og inkludering og ynskjer at alle skal delta i kunnskapsproduksjon og spreiing. Stian Amadeus Antonsen, board member Wikimedia Norge.jpg
Mali Konstad Brødreskift, Bærum (ansattrepresentant). Brødreskift er tilsett som prosjektleiar mangfald i Wikimedia Noreg.

Sjå òg

Wikimedia Norge-logo svart horisontal nn.svg

Wikimedia Norge
Schweigaards gate 34 C
0191 Oslo
Tlf 41 10 51 54