Styret

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Styret og oversettelsen er 50 % ferdig.
Utdaterte oversettelser er markert på denne måten.
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Om styret

Wikimedia Noreg arbeider ut frå foreningas strategi for perioden 2018–2022. Styret i Wikimedia Noreg består etter vedtektene av mellom fem og ni personar, og opptil tre varamedlemmer. Styret kan nåast på e-postadressa styre-at-wikimedia.no. Styret held minst 3 styremøte i året.

Vi ønsker alle innspill og forslag velkomne! Du kan ta kontakt med oss på e-post, lage eit nytt emne på Wikimedia:Samfunnet eller kontakte oss på brukardiskusjonssidene våre.

Styret sitt arbeid er regulert av ein styreinstruks. Sjå gjerne vedtektene til foreninga for meir informasjon om kva Wikimedia Noreg sitt føremål er. Wikimedia Noreg har òg ein kontrollkomite og ein valkomite som følgjer eigne retningsliner.

Kva for arbeid Wikimedia Noreg gjer, kan du lese om i kvartalsvise rapporter om støtteordninger og prosjekter skrevet av dei tilsette i Wikimedia Noreg.

== Styret i Wikimedia Noreg (2021–) ==

Se nettsiden vår for en oversikt over nåværende styremedlemmer.

Sjå òg

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo