Styret

  Fra Wikimedia Norge
  Denne siden er en oversatt versjon av siden Styret og oversettelsen er 44 % ferdig.
  Utdaterte oversettelser er markert på denne måten.
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
  På andre språk:

  Om styret

  Wikimedia Noreg arbeider ut frå foreningas strategi for perioden 2018–2022. Styret i Wikimedia Noreg består etter vedtektene av mellom fem og ni personar, og opptil tre varamedlemmer. Styret kan nåast på e-postadressa styre-at-wikimedia.no. Styret held minst 4 styremøte i året.

  Vi ønsker alle innspill og forslag velkomne! Du kan ta kontakt med oss på e-post, lage eit nytt emne på Wikimedia:Samfunnet eller kontakte oss på brukardiskusjonssidene våre.

  Styret arbeidet etter eigne styreinstruks som regulerer arbeidet til styret. Sjå gjerne vedtektene til foreninga for meir informasjon om kva Wikimedia Noreg sitt føremål er. Wikimedia Noreg har òg ein kontrollkomite og ein valkomite.

  Kva for arbeid Wikimedia Noreg gjer kan du lese om i om i kvartalsvise rapporter om støtteordninger og prosjekter skrevet av de tilsette i Wikimedia Noreg.

  == Styret i Wikimedia Noreg (2021–) ==

  Marie Nicolaisen, Sunnfjord. Styreleder, valgt for perioden 2022–2024. Nicolaisen er kulturhistorikar og jobbar som museumsleiar ved Sunnfjord Museum/Musea i Sogn og Fjordane. Ho har brei organisasjonserfaring frå det det frivillige kulturlivet. marie@wikimedia.no Bilde Marie
  Stian Amadeus Antonsen, Oslo. Styremedlem, valt for perioden 2021–2022 . Antonsen har brei røynsle frå ulike sivilsamfunnsorganisasjonar og jobbar til dagleg som politisk rådgjevar i Studentane #seg og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Han er oppteken av mangfald og inkludering og ynskjer at alle skal delta i kunnskapsproduksjon og spreiing. Wikimedia Wikimedia Stian Antonsen2.jpg
  Sigrun Espe, Leikanger (leiar, vald for perioden 2020–2022). Espe har fleire år med organisasjonserfaring frå frivillige organisasjonar som leiar og styremedlem, og er tilsett i nærings- og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune, hvor hun jobbar med digital kulturformidling. Hun bruker og redigerer Wikipedia både i fritida og på jobb, mest på nynorsk og litt på bokmål. Wikimedia Norge Sigrun Espe 3.jpg
  Trond Trosterud, Tromsø. Kasserar, vald for perioden 2021–2023. Trosterud er ein erfaren wikipedianar på nynorsk-versjonen, og er administrator på utgåvene på nordsamisk og nynorsk. Han er professor i samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø, og er sidan 2010 styremedlem i Språkrådet. Han blei første gong vald inn i Wikimedia Noreg sitt styre i 2008, og deretter i 2012. Trond-kuva.png
  Fredrik Ljone, Bergen. Styremedlem, valt for perioden 2021–2023. Ljone er oppteke av deling av kunnskap, opne data og rettstryggleik. Han er initiativtager for å gjera jussen meir tilgjengeleg for alle gjennom jusleksikon.no og rettspraksis.no-aksjonen. Portrett.jpg
  Naomi Ichihara Røkkum, Oslo. Varamedlem, valgt for perioden 2022–2023. Ichihara Røkkum er politiker for partiet Venstre, som også har hatt en rekke verv i frivillige organisasjoner og deltatt på ulike FN-møter. Hun jobber som daglig leder for Construction City Cluster. naomi@wikimedia.no Bilde Naomi
  Mali Konstad Brødreskift, Bærum (ansattrepresentant). Brødreskift er tilsett som prosjektleiar mangfald i Wikimedia Noreg. Wikimedia Norge Mali Brødreskift 2.jpg

  Sjå òg

  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nn.svg

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo