Styremøte 2013 - 3. juli

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 3. juli 2013 kl 19:00


  Forrige: 9. januar (Oslo)
  Forrige: 7. februar (Skype)
  Forrige: 7. mars (Oslo)
  Årsmøte: 7. april (Oslo)
  Forrige: 7. april 2013 (Oslo)
  Forrige: 17. april 2013 (Skype)
  Forrige: 28. mai 2013 (Skype)
  Neste: 11. september 2013 (Skype)


  Dagsorden

  Følgende dagsorden ble utsendt fra styreleder 1. juli 2013:


  0) Innkalling og referat fra forrige møte


  1) Økonomi og rengskap

  • Erlend forbereder iht siste regnskapsrapport, og redegjør for WMF-bevilgningen


  2) Registrering og disposisjonsrett

  • Jon Harald og Jarle forbereder status ift Brønnøysund og disposisjonrett


  3) Årsmøtet 2013

  • Gjenværende oppgaver; e-poster, protokoll


  4) Ansettelse(r)

  • Jarle tar ansvar for å forberede saken ift forslag til rammer, antall, lønnsnivå, framgangsmåte, rekrutteringsutvalg, osv.


  5) Kontorlokaler

  • Hogne og Knut redegjør for alternativene som er undersøkt ift lokaler


  6) Medlemstilbud

  • Diskusjon og arbeidsfordeling for videre medlemsutsending, treff, aktiviteter, osv


  7) Status GLAM-sektoren

  • Knut og Erlend redegjør om status


  8) Wiki Loves Monuments

  • Diskusjon og arbeidsfordeling årets konkurranse. Lars Jynge Alvik (Profoss) har sagt han kan lede mye av arbeidet fra sin WiR-stilling, og har allerede starta noe av arbeidet med klargjøring av sider o.l.


  9) Kurs

  • Kurs har hittil blitt satt opp relativt ad hoc når det har vært behov/forespørsel. Kan det være en idé å formalisere det litt slik at vi har en klar prosess når vi får forespørsler om det?


  10) Interne retningslinjer

  • Wikimedia Sverige har en del interne retningslinjer for f.eks. reisekostnader, innkjøp, HR og lignende. Mye av dette kan vi oversette og tilrettelegge for bruk i WMNO også uten for mye endringer. Diskusjon.


  11) Eventuelt


  12) Neste møte


  Tilstede

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jon Harald Søby x
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Hogne Neteland x
  Knut Hjelleset (X)
  Dan Michael O Heggø x
  Claes Tande
  Trond Trosterud
  Anne C Martens
  Harald Groven
  NN
  Kontrollkomiteen

  Referat

  Innkalling og referat fra forrige møte

  • Litt for mange saker, bør utsette noen til neste gang

  Økonomi og regnskap

  • Situasjonen ikke endra siden forrige regnskap, med unntak av reiseregninger for besøket til Wikimedia Sverige
  • Resterende sametingspenger er betalt tilbake
  • WMF-penger kommer, puttes på bankkonten som tidligere holdt bevilgning fra sametinget
  • Jarle og Erlend fikser bankkontodokumentasjon til WMF
  • Erlend setter opp revidert budsjett mtp. at vi ikke fikk hele bevilgninga fra WMF

  Registrering og disposisjonsrett

  Jon Harald og Jarle forbereder status ift Brønnøysund og disposisjonrett

  • Utsette til slutten av måneden/begynnelsen av august
  • Etter at Brønnøysundregistrering er fiksa, endres disposjonsrett av konto til Jarle, Jon Harald og Erlend

  Årsmøtet 2013

  Gjenværende oppgaver; e-poster, protokoll

  • Protokollen må skrives ut for å signeres fysisk. Jon-Harald sørger for det. Signert protokoll sendes til Jarle som laster den opp på Brønnøysundsreg. Jarle tar seg av registrering.
  • Hans-Petter kan fikse e-post (Jon Harald spør om admintilgang på Google Apps)

  Ansettelse(r)

  • Ansettelsesutvalg
   • Forbereder ansettelsesprosessen, foreslår til styret ang. framgangsmåte i løpet av juli. Mål å ansette noen innen 15. september
   • Medlemmer: Jarle, Anne, Hogne og Erlend fra styret. Får i oppdrag å rekruttere eksterne fra kontrollkomiteen eller Wikipedia-miljøet for øvrig.
   • Jarle lager forslag til rammer, antall, lønnsnivå og framgangsmåte.
   • Må lage stillingsbeskrivelser, «mal» for intervjusituasjonen.
  • Én person i 100 % stilling eller to i 50 %-stillinger?
   • Lyse ut stillingen ved å skrive «heltidsstilling/deltidsstillinger» i annonse, se det an mtp. søkerne
  • Annonsere i Universitas, Wikipedia (sitenotice), Nav, GLAM-blader, Global.no

  Kontorlokaler

  Hogne redegjorde for alternativene som er undersøkt ift lokaler

  • Hogne og Knut har vært i møte med Frivillighetshuset, som er det beste alternativet mtp. miljøet og priser
   • Frivillighetshuset vil ha en intensjonsavtale med oss om leie
   • Knut og Hogne får i stand en intensjonsavtale med Ida fra Frivillighetshuset om leie av 30 kvm f.o.m. 1. september
   • Fasttelefon
  • Kontormøbler
   • Styremedlemmer spør rundt etter billige møbler som vi kan ha på kontoret
   • Søke om møbler og datamaskiner fra NUUG Foundation

  Medlemstilbud

  Diskusjon og arbeidsfordeling for videre medlemsutsending, treff, aktiviteter, osv

  • Erlend og Jon Harald sender ut nyhetsbrev i juli om hva som skjer i organisasjonen, inkl. stillings- og WiR-utlysninger
  • Organisere wikitreff i sommer i Oslo (Erlend), Trondheim (Jon Harald), Stavanger (Jarle)
  • Knut setter i gang møte e.l. mellom WiR-ene i Norge (evt Norden) hvor de kan samles og utveksle ideer og erfaringer. Miljøet bør også synliggjøres overfor det internasjonale Wikimedia-samfunnet.
  • Knut og Erlend tar kontakt med SNL med henblikk på å arrangere debatt om leksikonpolitikk i valgkampen.

  Status GLAM-sektoren

  Knut og Erlend redegjør om status

  • Erlend og Knut møter Tom Klev fra Kulturrådet i neste uke (8-12. juli).
  • Aktuelle samarbeidsområder er Wikipedia Academy, viderekommende kurs, samarbeidsflater mellom WIR'ene, og Wiki Loves Monuments.
  • Innspill til samarbeidsideer sendes til Erlend eller Knut.

  Wiki Loves Monuments

  • Diskusjon og arbeidsfordeling årets konkurranse.
  • Lars Jynge Alvik (Profoss) har sagt han kan lede mye av arbeidet fra sin WiR-stilling, og har allerede starta noe av arbeidet med klargjøring av sider o.l.
  • Oppfordrer ham til å trekke inn flere i arbeidet.
  • Det bør også drives aktiv markedsføring, og gis lokale tilbud om "konkurranser i konkurransen". Vi spør andre i styret om å påta seg et slikt markedsføringsarbeid.
  • Jon Harald tar kontakt med fotofagskolen i Trondheim og Høyskolen i Volda, med tilbud om konkurranse i konkurransen.

  Kurs

  Kurs har hittil blitt satt opp relativt ad hoc når det har vært behov/forespørsel. Kan det være en idé å formalisere det litt slik at vi har en klar prosess når vi får forespørsler om det?

  • Jon Harald forbereder forslag til en side om kurs på WMNO-sidene

  Interne retningslinjer

  Wikimedia Sverige har en del interne retningslinjer for f.eks. reisekostnader, innkjøp, HR og lignende. Mye av dette kan vi oversette og tilrettelegge for bruk i WMNO også uten for mye endringer. Diskusjon.

  • Ansettelsesutvalget tar seg av dette.

  Eventuelt

  • Hogne sjekker kostnader med driften av statistikk (1000 mest leste), med tanke på om vi kan drifte dette

  Neste møte

  • 24. juli kl. 17:00


  Styremøtet ble avsluttet kl 21:02


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo