Hopp til innhold

Styremøte 2013 - 3. juli

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 3. juli 2013 kl 19:00


Forrige: 9. januar (Oslo)
Forrige: 7. februar (Skype)
Forrige: 7. mars (Oslo)
Årsmøte: 7. april (Oslo)
Forrige: 7. april 2013 (Oslo)
Forrige: 17. april 2013 (Skype)
Forrige: 28. mai 2013 (Skype)
Neste: 11. september 2013 (Skype)


Dagsorden

Følgende dagsorden ble utsendt fra styreleder 1. juli 2013:


0) Innkalling og referat fra forrige møte


1) Økonomi og rengskap

 • Erlend forbereder iht siste regnskapsrapport, og redegjør for WMF-bevilgningen


2) Registrering og disposisjonsrett

 • Jon Harald og Jarle forbereder status ift Brønnøysund og disposisjonrett


3) Årsmøtet 2013

 • Gjenværende oppgaver; e-poster, protokoll


4) Ansettelse(r)

 • Jarle tar ansvar for å forberede saken ift forslag til rammer, antall, lønnsnivå, framgangsmåte, rekrutteringsutvalg, osv.


5) Kontorlokaler

 • Hogne og Knut redegjør for alternativene som er undersøkt ift lokaler


6) Medlemstilbud

 • Diskusjon og arbeidsfordeling for videre medlemsutsending, treff, aktiviteter, osv


7) Status GLAM-sektoren

 • Knut og Erlend redegjør om status


8) Wiki Loves Monuments

 • Diskusjon og arbeidsfordeling årets konkurranse. Lars Jynge Alvik (Profoss) har sagt han kan lede mye av arbeidet fra sin WiR-stilling, og har allerede starta noe av arbeidet med klargjøring av sider o.l.


9) Kurs

 • Kurs har hittil blitt satt opp relativt ad hoc når det har vært behov/forespørsel. Kan det være en idé å formalisere det litt slik at vi har en klar prosess når vi får forespørsler om det?


10) Interne retningslinjer

 • Wikimedia Sverige har en del interne retningslinjer for f.eks. reisekostnader, innkjøp, HR og lignende. Mye av dette kan vi oversette og tilrettelegge for bruk i WMNO også uten for mye endringer. Diskusjon.


11) Eventuelt


12) Neste møte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset (X)
Dan Michael O Heggø x
Claes Tande
Trond Trosterud
Anne C Martens
Harald Groven
NN
Kontrollkomiteen

Referat

Innkalling og referat fra forrige møte

 • Litt for mange saker, bør utsette noen til neste gang

Økonomi og regnskap

 • Situasjonen ikke endra siden forrige regnskap, med unntak av reiseregninger for besøket til Wikimedia Sverige
 • Resterende sametingspenger er betalt tilbake
 • WMF-penger kommer, puttes på bankkonten som tidligere holdt bevilgning fra sametinget
 • Jarle og Erlend fikser bankkontodokumentasjon til WMF
 • Erlend setter opp revidert budsjett mtp. at vi ikke fikk hele bevilgninga fra WMF

Registrering og disposisjonsrett

Jon Harald og Jarle forbereder status ift Brønnøysund og disposisjonrett

 • Utsette til slutten av måneden/begynnelsen av august
 • Etter at Brønnøysundregistrering er fiksa, endres disposjonsrett av konto til Jarle, Jon Harald og Erlend

Årsmøtet 2013

Gjenværende oppgaver; e-poster, protokoll

 • Protokollen må skrives ut for å signeres fysisk. Jon-Harald sørger for det. Signert protokoll sendes til Jarle som laster den opp på Brønnøysundsreg. Jarle tar seg av registrering.
 • Hans-Petter kan fikse e-post (Jon Harald spør om admintilgang på Google Apps)

Ansettelse(r)

 • Ansettelsesutvalg
  • Forbereder ansettelsesprosessen, foreslår til styret ang. framgangsmåte i løpet av juli. Mål å ansette noen innen 15. september
  • Medlemmer: Jarle, Anne, Hogne og Erlend fra styret. Får i oppdrag å rekruttere eksterne fra kontrollkomiteen eller Wikipedia-miljøet for øvrig.
  • Jarle lager forslag til rammer, antall, lønnsnivå og framgangsmåte.
  • Må lage stillingsbeskrivelser, «mal» for intervjusituasjonen.
 • Én person i 100 % stilling eller to i 50 %-stillinger?
  • Lyse ut stillingen ved å skrive «heltidsstilling/deltidsstillinger» i annonse, se det an mtp. søkerne
 • Annonsere i Universitas, Wikipedia (sitenotice), Nav, GLAM-blader, Global.no

Kontorlokaler

Hogne redegjorde for alternativene som er undersøkt ift lokaler

 • Hogne og Knut har vært i møte med Frivillighetshuset, som er det beste alternativet mtp. miljøet og priser
  • Frivillighetshuset vil ha en intensjonsavtale med oss om leie
  • Knut og Hogne får i stand en intensjonsavtale med Ida fra Frivillighetshuset om leie av 30 kvm f.o.m. 1. september
  • Fasttelefon
 • Kontormøbler
  • Styremedlemmer spør rundt etter billige møbler som vi kan ha på kontoret
  • Søke om møbler og datamaskiner fra NUUG Foundation

Medlemstilbud

Diskusjon og arbeidsfordeling for videre medlemsutsending, treff, aktiviteter, osv

 • Erlend og Jon Harald sender ut nyhetsbrev i juli om hva som skjer i organisasjonen, inkl. stillings- og WiR-utlysninger
 • Organisere wikitreff i sommer i Oslo (Erlend), Trondheim (Jon Harald), Stavanger (Jarle)
 • Knut setter i gang møte e.l. mellom WiR-ene i Norge (evt Norden) hvor de kan samles og utveksle ideer og erfaringer. Miljøet bør også synliggjøres overfor det internasjonale Wikimedia-samfunnet.
 • Knut og Erlend tar kontakt med SNL med henblikk på å arrangere debatt om leksikonpolitikk i valgkampen.

Status GLAM-sektoren

Knut og Erlend redegjør om status

 • Erlend og Knut møter Tom Klev fra Kulturrådet i neste uke (8-12. juli).
 • Aktuelle samarbeidsområder er Wikipedia Academy, viderekommende kurs, samarbeidsflater mellom WIR'ene, og Wiki Loves Monuments.
 • Innspill til samarbeidsideer sendes til Erlend eller Knut.

Wiki Loves Monuments

 • Diskusjon og arbeidsfordeling årets konkurranse.
 • Lars Jynge Alvik (Profoss) har sagt han kan lede mye av arbeidet fra sin WiR-stilling, og har allerede starta noe av arbeidet med klargjøring av sider o.l.
 • Oppfordrer ham til å trekke inn flere i arbeidet.
 • Det bør også drives aktiv markedsføring, og gis lokale tilbud om "konkurranser i konkurransen". Vi spør andre i styret om å påta seg et slikt markedsføringsarbeid.
 • Jon Harald tar kontakt med fotofagskolen i Trondheim og Høyskolen i Volda, med tilbud om konkurranse i konkurransen.

Kurs

Kurs har hittil blitt satt opp relativt ad hoc når det har vært behov/forespørsel. Kan det være en idé å formalisere det litt slik at vi har en klar prosess når vi får forespørsler om det?

 • Jon Harald forbereder forslag til en side om kurs på WMNO-sidene

Interne retningslinjer

Wikimedia Sverige har en del interne retningslinjer for f.eks. reisekostnader, innkjøp, HR og lignende. Mye av dette kan vi oversette og tilrettelegge for bruk i WMNO også uten for mye endringer. Diskusjon.

 • Ansettelsesutvalget tar seg av dette.

Eventuelt

 • Hogne sjekker kostnader med driften av statistikk (1000 mest leste), med tanke på om vi kan drifte dette

Neste møte

 • 24. juli kl. 17:00


Styremøtet ble avsluttet kl 21:02


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo