Styremøte 2013 - 17. april

  Fra Wikimedia Norge

  {{Infoboks styremøte |sted= Skype |dato=17. april 2013 kl 17:00 |løpenummer= |nummer= }

  Forrige: 9. januar (Oslo)
  Forrige: 7. februar (Skype)
  Forrige: 7. mars (Oslo)
  Årsmøte: 7. april (Oslo)
  Forrige: 7. april (2) (Skype)
  Neste: 28. mai (Skype)

  Styremøtet fant sted på Skype.

  Tilstede

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jon Harald Søby x
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Hogne Neteland x
  Knut Hjelleset x
  Dan Michael O Heggø x
  Claes Tande x
  Trond Trosterud
  Anne C Martens x
  Harald Groven x
  NN
  Kontrollkomiteen x (Lars Åge)

  Referat

  Sak 0 – Godkjenning av referat og innkalling
  Referat fra forrige styremøte var ikke tilgjengelig.


  Sak 1 – Økonomi og regnskap, oppdatering
  • Oppfølgingssak. Erlend orienterer, han har sendt ut regnskap per mars. Intet nytt å melde om økonomisk aktivitet, avventer søknadssvar fra WMF.


  Sak 2 – Samarbeidsorganisasjoner; Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet

  • Diskusjonssak.
  Fått tilgang fra datasett fra Riksantikvaren (WLM). Riksantikvariatet ønsker fortsatt samarbeid. Interessert i Wikipedian-in-Residence (WiR), bidrag til Wikipedia Academy. Vi kan hjelpe til med rekruttering til WiR. WiR vil trenge kunnskap til å f.eks. masseeksportere bilder til Commons. Knut tar dialogen med Riksantikvaren, kommer tilbake til styret med møtedatoer. Riksantikvaren bør ta kontakt med Oslo Museum og Folkemuseet angående overføring av bilder.
  Nasjonalbiblioteket positive til samarbeid. Vi kan skrive forslag til konkrete prosjekt med gjensidig nytte. Jon Harald og Harald samarbeider om videre slagplan.
  Kulturrådet. Kurs og videregående kurs, Wikipedia Academy. Kulturrådet tar den tyngste logistikken (lokaler o.l.). Akademi i slutten august eller begynnelsen av september. En mulighet er å se Academy i sammenheng med Stortingsvalget 9. september, og med WLM 2013. Tom Klev er vår kontakt i Kulturrådet.


  Sak 3 – Praktiske gjøremål
  Evt. sluttføring av konstituering
  Personalansvarlig: Jarle
  Finne kontorer: Knut og Hogne (behov: maks 20 m², tilgang til møterom, utstyr). Hadde vært positivt å finne et kontorfellesskap med likesinnede miljø,
  Chapters Association, WMF: Jon Harald, Erlend
  Samiskprosjekt: Trond? (Svenskene er interesserte i å bli med, koordinere med dem)
  Riksantikvaren følges opp av Knut. Kulturrådets satsning på Academy følges opp av Knut. Jon Harald og Knut kan ta videre oppfølging med Kulturrådet.
  Academy: Knut
  Oppdatering av Brønnøysundregistre: Jon Harald og Jarle
  Signert protokollkopi (Hans-Petter og Anne-Sophie)
  Kontotilgang: Erlend har den per idag.
  Vurdere bytte av bank.


  Sak 4 – Oppfølgingspunkter

  Visittkort, mailkontoer, nettsidene, styrelister. Jarle ordner visittkort. Trenger navn, telefonnummer, e-post fra alle styremedlemmer.


  Sak 5 – Sekretariat, Ansettelser

  Vi trenger å opprette en tidslinje og sette opp prosess ved å regne tidsbehov bakfra.
  Gå ut fra ansettelsesdato antydningsvis 1. august.
  Personalkontakt: Jarle
  Stillingsbeskrivelser: Anne sender utkast på stillingsbeskrivelser torsdag. Spørsmål: Hvilke oppgaver skal en teknisk ressurs utføre?
  Kontorplasser: (se sak 3)
  Utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, arbeidsgiverrollen for øvrig: Erlend sjekker muligheten for å sette ut denne oppgaven til ekstern part.
  Utlyse stillinger i betalte kanaler og gratisannonser. Wikipedia (CentralNotice), Wikimedia Norge, Universitas, Finn.no, Global.no, LinkedIn?
  Det er feil i Staff assessment fra FDC, og Erlend og Jon Harald skal prøve å rette opp inntrykket.


  Sak 6 – Årsmøte 2013
  Status for protokoll, mm.
  Må få innsignaturer og legge ut på no.wikimedia.org


  Sak 7 – Prosjekter

  Statusoppdatering på pågående prosjekter. (utgår, se sak 2)


  Sak 8 – Eventuelt
  Jarle var på Kulturnytt 17.04.13 re. kronikk i Dagbladet 17.04.13 "Myter om kvinnerekruttering", skrevet av repr. for Store Norske Leksikon. :Jon Harald og Jarle ser på muligheter for tilsvar på kronikk.
  Jarle og Jon Harald har snakka med NRK-journalist ang. bl.a. ABB.
  Diskusjon om muligheter for å gjøre mer omfattende medieprofilering, kanskje en brukerundersøkelse, artikkelstudier, osv.
  Lars Åge ordner e-postadresser til de nye medlemmene av styret, som må sende epost til Lars Åge med ønsket mailadresse.


  Sak 9 – Neste styremøte
  • onsdag 15. mai kl. 1700


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo