Styremøte 2013 - 17. april

Fra Wikimedia Norge

{{Infoboks styremøte |sted= Skype |dato=17. april 2013 kl 17:00 |løpenummer= |nummer= }

Forrige: 9. januar (Oslo)
Forrige: 7. februar (Skype)
Forrige: 7. mars (Oslo)
Årsmøte: 7. april (Oslo)
Forrige: 7. april (2) (Skype)
Neste: 28. mai (Skype)

Styremøtet fant sted på Skype.

Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O Heggø x
Claes Tande x
Trond Trosterud
Anne C Martens x
Harald Groven x
NN
Kontrollkomiteen x (Lars Åge)

Referat

Sak 0 – Godkjenning av referat og innkalling
Referat fra forrige styremøte var ikke tilgjengelig.


Sak 1 – Økonomi og regnskap, oppdatering
  • Oppfølgingssak. Erlend orienterer, han har sendt ut regnskap per mars. Intet nytt å melde om økonomisk aktivitet, avventer søknadssvar fra WMF.


Sak 2 – Samarbeidsorganisasjoner; Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet

  • Diskusjonssak.
Fått tilgang fra datasett fra Riksantikvaren (WLM). Riksantikvariatet ønsker fortsatt samarbeid. Interessert i Wikipedian-in-Residence (WiR), bidrag til Wikipedia Academy. Vi kan hjelpe til med rekruttering til WiR. WiR vil trenge kunnskap til å f.eks. masseeksportere bilder til Commons. Knut tar dialogen med Riksantikvaren, kommer tilbake til styret med møtedatoer. Riksantikvaren bør ta kontakt med Oslo Museum og Folkemuseet angående overføring av bilder.
Nasjonalbiblioteket positive til samarbeid. Vi kan skrive forslag til konkrete prosjekt med gjensidig nytte. Jon Harald og Harald samarbeider om videre slagplan.
Kulturrådet. Kurs og videregående kurs, Wikipedia Academy. Kulturrådet tar den tyngste logistikken (lokaler o.l.). Akademi i slutten august eller begynnelsen av september. En mulighet er å se Academy i sammenheng med Stortingsvalget 9. september, og med WLM 2013. Tom Klev er vår kontakt i Kulturrådet.


Sak 3 – Praktiske gjøremål
Evt. sluttføring av konstituering
Personalansvarlig: Jarle
Finne kontorer: Knut og Hogne (behov: maks 20 m², tilgang til møterom, utstyr). Hadde vært positivt å finne et kontorfellesskap med likesinnede miljø,
Chapters Association, WMF: Jon Harald, Erlend
Samiskprosjekt: Trond? (Svenskene er interesserte i å bli med, koordinere med dem)
Riksantikvaren følges opp av Knut. Kulturrådets satsning på Academy følges opp av Knut. Jon Harald og Knut kan ta videre oppfølging med Kulturrådet.
Academy: Knut
Oppdatering av Brønnøysundregistre: Jon Harald og Jarle
Signert protokollkopi (Hans-Petter og Anne-Sophie)
Kontotilgang: Erlend har den per idag.
Vurdere bytte av bank.


Sak 4 – Oppfølgingspunkter

Visittkort, mailkontoer, nettsidene, styrelister. Jarle ordner visittkort. Trenger navn, telefonnummer, e-post fra alle styremedlemmer.


Sak 5 – Sekretariat, Ansettelser

Vi trenger å opprette en tidslinje og sette opp prosess ved å regne tidsbehov bakfra.
Gå ut fra ansettelsesdato antydningsvis 1. august.
Personalkontakt: Jarle
Stillingsbeskrivelser: Anne sender utkast på stillingsbeskrivelser torsdag. Spørsmål: Hvilke oppgaver skal en teknisk ressurs utføre?
Kontorplasser: (se sak 3)
Utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, arbeidsgiverrollen for øvrig: Erlend sjekker muligheten for å sette ut denne oppgaven til ekstern part.
Utlyse stillinger i betalte kanaler og gratisannonser. Wikipedia (CentralNotice), Wikimedia Norge, Universitas, Finn.no, Global.no, LinkedIn?
Det er feil i Staff assessment fra FDC, og Erlend og Jon Harald skal prøve å rette opp inntrykket.


Sak 6 – Årsmøte 2013
Status for protokoll, mm.
Må få innsignaturer og legge ut på no.wikimedia.org


Sak 7 – Prosjekter

Statusoppdatering på pågående prosjekter. (utgår, se sak 2)


Sak 8 – Eventuelt
Jarle var på Kulturnytt 17.04.13 re. kronikk i Dagbladet 17.04.13 "Myter om kvinnerekruttering", skrevet av repr. for Store Norske Leksikon. :Jon Harald og Jarle ser på muligheter for tilsvar på kronikk.
Jarle og Jon Harald har snakka med NRK-journalist ang. bl.a. ABB.
Diskusjon om muligheter for å gjøre mer omfattende medieprofilering, kanskje en brukerundersøkelse, artikkelstudier, osv.
Lars Åge ordner e-postadresser til de nye medlemmene av styret, som må sende epost til Lars Åge med ønsket mailadresse.


Sak 9 – Neste styremøte
  • onsdag 15. mai kl. 1700


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo