Hopp til innhold

Årsmøte 2013/lokallag

Fra Wikimedia Norge

Årsmøteuttalelse om lokale og tematiske grupper

Årsmøtet 2013 i Wikimedia Norge er positiv til at medlemmer av organisasjonen kan opprette geografiske eller tematiske grupper.

Slike grupper kan opprettes for å fremme og koordinere lokale eller tematiske aktiviteter til støtte for Wikimedia Foundation sine prosjekter. Grupper bør bidra til å øke lokal aktivitet og prosjekt-aktivitet fra medlemmer og frivillige på Wikimedia-prosjektene, som et supplement til foreningens nasjonale arbeid.

Grupper kan opprettes av foreningens medlemmer og må godkjennes av Wikimedia Norges styre. Årsmøtet oppfordrer styret til å utarbeide mer detaljerte retningslinjer for oppretting av grupper, og kriterier for å godta slike grupper.

Forslagsstiller: Styret i Wikimedia Norge, 7. april 2013