Årsmøte 2013/Arbeidsplan

Fra Wikimedia Norge

Dette dokument er Styrets forslag til Arbeidsplan for 2013, som fremlegges for Årsmøte 2013 i Wikimedia Norge.

Arbeidsplan 2013

Arbeidsplanen bygger på Wikimedia Norges Strategi 2011-2015. Denne bygger igjen på Wikimedia Foundation sin strategi.


Wikimedia Norges visjon er å være den ledende norske organisasjonen for mennesker som tror at kunnskapsdeling og åpen kunnskap bringer samfunnet framover. Vi skal være en synlig forkjemper for åpen og uavhengig kunnskapsdeling. Vi skal bidra til at norsk informasjon og offentlige data åpnes for et globalt publikum i fri lisens.


Styret foreslår at hovedsatsingsområdet også i 2013 er GLAM-sektoren, dvs formidling og styrking av Wikipedia overfør museer, arkiver, kunstinstitusjoner og biblioteker.

Under denne hovedsatsingen foreslås det at Wikimedia Norge legger hovedvekt på å utvide samarbeidet med særlige institusjoner, såsom Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren, og Riksarkivet.

Wikimedia Norge vil gjennomføre særskilte GLAM-arrangement, herunder begynnerkurs og videregående kurs for ansatte i sektoren, egne spor under Wikipedia Academy 2013, bidrag til Natur- og kulturreiser, samarbeid om Wikipedians-in-Residence, Wiki Loves Monuments 2013, og andre prosjekt.

Wikimedia Norge vil søke en markert profesjonalisering av virksomheten, og søke Wikimedia Foundation om midler til å etablere foreningens første sekretariat. Det vil også søkes støtte fra offentlige kilder som Sametinget og Regjeringen.

Wikimedia Norge vil prioritere medlemstilbud, arrangementer for frivillige bidragsytere, og en god dialog med prosjektene og særlig Wikipedia-samfunnet i Norge.

Satsingen på å øke rekrutteringen av kvinner må styrkes i 2013.

Satsingen på å øke tilfanget av bilder til Wikipedia skal styrkes.

Satsingen på nordsamisk Wikipedia vil videføres.

Satsingen på kvalitet i Wikipedia skal styrkes.

Wikimedia Norge vil forholde seg åpen for initiativet Wikimedia Chapters Association (WCA), som foreningen i 2012 har støttet. Det vises likevel til at styret i Wikimedia Foundation har besluttet å forholde seg kritisk avventende til initiativet, og årsmøtet og det nye styret inviteres til å gå inn i forholdet til WCA med kritisk åpenhet, og merke seg utviklingen i den nye foreningen og de andre nordiske chaptere.

Wikimedia Norge vil videreføre det nordiske samarbeidet, og søke dette realisert i slike prosjekt som Nordsamisk Wikipedia, Wiki Loves Monuments 2013, m.m.

Wikimedia Norge vil satse på verving av medlemmer for å styrke foreningens legitimitet i Wikipedia-samfunnet i Norge.