Hopp til innhold

Årsmøte 2013/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valkomiteen har etter eit omfattande arbeid fylgjande innstilling til nytt styre:


Leiar og nestleiar vert vald direkte av årsmøtet, jfr. vedtekta § 5 (b). Her foreslår komiteen:

  • Jon Harald Søby – leiar [1]
  • Erlend Bjørtvedt – nestleiar [2]

Valkomiteen innstiller på at det vert vald ytterlegare fire styremedlem, slik at styret totalt består av seks faste medlem. Her foreslår komiteen:

  • Jarle Vines – styremedlem [3]
  • Knut Hjelleset – styremedlem [4]
  • Trond Trosterud – styremedlem [5]
  • Claes Tande - styremedlem [6]

Valkomiteen har funne tre kandidatar til varaverv, og innstiller på at alle vert vald:

  • Harald Groven – vara [7]
  • Dan Michael - vara [8]
  • Hogne Neteland – vara [9]

Valkomiteen har, innan mars 2013, ikkje funne kvinner som er viljuge til å stille for styret i 2013. Komiteen ynskjer at årsmøtet likevel skal velje kvinner inn i styret dersom aktuelle kandidatar er tilgjengelege.

For Valkomiteen, Ole Anders Flatmo, leiar.