Hopp til innhold

Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge
Valgkomiteens innstilling til styre for Wikimedia Norge for 2014-2015.

Leder og nestleder velges direkte av årsmøtet, jf. vedtektenes § 5 (b). Her foreslår komiteen:

  • Jarle Vines – leder
  • Erlend Bjørtvedt – nestleder

Valgkomiteen innstiller på at det blir valgt ytterligere fem faste styremedlemmer. Her foreslår komiteen:

  • Hogne Neteland – styremedlem
  • Knut Hjelleset – styremedlem
  • Ole Anders Flatmo – styremedlem
  • Marte Ericsson Ryste – styremedlem
  • Trond Trosterud – styremedlem[fotnote 1]

Valgkomiteen innstiller én kandidat til varaplass:

I følge vedtektene er det åpning for å ha et større styre, og valgkomiteen oppfordrer fortsatt foreningens medlemmer og andre interesserte til å kontakte oss på valgkomiteen-at-wikimedia.no dersom man er interessert i å hjelpe til med styrearbeidet.

Oslo, 22. april 2014 (med endringer 26. april)
For Valgkomiteen,
Kjetil Ree, nestleder

Fotnoter

  1. 1,0 1,1 På grunn av en misforståelse falt Trond Trosterud og Harald Groven ut av den opprinnelige innstillingen. Valgkomiteen har ført disse inn i etterkant.