Årsmøte 2014

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2014 i Oslo
Det innkalles med dette til årsmøte i Wikimedia Norge, 26. april 2014, klokken 16:00 i Oslo.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøte 4. februar, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

Årsmøtet avholdes hos Wikimedia Norges lokaler på Tøyen i Oslo (Adresse: Kolstadgata 1) 26. april, klokken 16:00.

Alle forslag (politisk, budsjett, valg, osv) må være styret i hende senest 12. april 2013. Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styre-at-lists.wikimedia.org.

Forslag til vedtektsendringer kan også postes her.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Regnskap for 2013
  1. Styrets beretning
  2. Kontroll- og valgkomiteens beretning
  3. Revisors rapport
 4. Budsjett og kontingent for 2014
  1. Styrets budsjettforslag for 2014
  2. Vedtektsendringer
   1. Det er kommet inn fire forslag til vedteksendringer, se Årsmøte 2014/Saker til diskusjon
  3. Andre forslag
   1. Styret har i 2011-12 forankret og vedtatt en Strategi 2011-2015 som fungerer som styrets forslag til arbeidsplan. Styret har i januar 2014 vedtatt en mer utfyllende arbeidsplan i tillegg til denne.
   2. Det er kommet inn ett forslag om at årsmøtet skal komme med en uttalelse, se Årsmøte 2014/Saker til diskusjon#Forslag_5:_Uttalelse_om_styret_i_2009.2F2010
 5. Valg
  1. Valg av nytt styre (Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valg- og kontrollkomite
 6. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Fra Styret

Der hvor styret ikke formelt har vedtatt forslaget, merkes dette med (ikke vedtatt):

Årsmelding
Regnskap, budsjett og kontingent
 • Regnskap for 2013
 • Budsjettforslag for 2014 og 2014-15 (pdf)
 • Styrets forslag om satser for kontingent: kr 100 for studenter og trygdede, kr 200 for andre.
Vedtektsendringer
 • Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 14. april 2013.
 • Det er kommet inn disse forslag til vedtektsendringer:
Andre forslag
 • Arbeidsplan 2014-2015
 • Uttalelser
 • Ordstyrere:
 • Forslag må være styret i hende senest to - 2 - uker før årsmøtet.

Fra Valg- og kontrollkomiteen

Årsmelding:

Valg:

Fra revisor

Fra medlemmer / Innkomne saker

 • Forslag til vedtektsendringer sendes styret eller legges inn senest 25. mars her.

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo