Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til valg- og kontrollkomite

  Fra Wikimedia Norge
  Kandidater til valg- og kontrollkomiten 2014-2015

  Som beskrevet i valg- og kontrollkomiteens årsmelding har komiteen i år valgt ikke å komme med en samlet innstilling til neste års komité.

  Personene under har meldt sin interesse for å sitte i valg- og kontrollkomiten i neste periode. Årsmøtet bes velge minst tre av disse kandidatene, jf. vedtektenes §7b.

  Kandidater (i alfabetisk rekkefølge)

  • Finn Bjørklid
  • Espen Granli
  • Ulf Larsen
  • Kjetil Ree
  • Nikolai Sandved
  • Bjørn Øysæd


  Oslo, 26. april 2014
  Kjetil Ree
  For valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge