Valg- og kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   KontaktFra 2016 er komiteen delt i en valgkomité og en kontrollkomité


Valg- og kontrollkomiteens oppgave var å organisere og overvåke alle valg av betydning i Wikimedia Norge. Komiteen var satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer og var underlagt retningslinjer for Valg- og kontrollkomiteen som fastsettes av årsmøte. Valgkomiteen fungerte også som kontrollkomité, og skulle som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

Medlemmer 2015–2016

  • Anne-Sophie Ofrim (trakk seg fra komiteen 28.mai 2015)
  • Trygve W. Nodeland (nytt medlem fra august 2015)
  • Erlend Bjørtvedt
  • Espen Granli


Se også tidligere års komiteer.

Valg- og kontrollkomite | Retningslinjene | Komitereferater 

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo