Valg- og kontrollkomite

  Fra Wikimedia Norge
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt  Fra 2016 er komiteen delt i en valgkomité og en kontrollkomité


  Valg- og kontrollkomiteens oppgave var å organisere og overvåke alle valg av betydning i Wikimedia Norge. Komiteen var satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer og var underlagt retningslinjer for Valg- og kontrollkomiteen som fastsettes av årsmøte. Valgkomiteen fungerte også som kontrollkomité, og skulle som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

  Medlemmer 2015–2016

  • Anne-Sophie Ofrim (trakk seg fra komiteen 28.mai 2015)
  • Trygve W. Nodeland (nytt medlem fra august 2015)
  • Erlend Bjørtvedt
  • Espen Granli


  Se også tidligere års komiteer.

  Valg- og kontrollkomite | Retningslinjene | Komitereferater 

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo