Valg- og kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.


Fra 2016 er komiteen delt i en valgkomité og en kontrollkomité


Valg- og kontrollkomiteens oppgave var å organisere og overvåke alle valg av betydning i Wikimedia Norge. Komiteen var satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer og var underlagt retningslinjer for Valg- og kontrollkomiteen som fastsettes av årsmøte. Valgkomiteen fungerte også som kontrollkomité, og skulle som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

Medlemmer 2015–2016

  • Anne-Sophie Ofrim (trakk seg fra komiteen 28.mai 2015)
  • Trygve W. Nodeland (nytt medlem fra august 2015)
  • Erlend Bjørtvedt
  • Espen Granli


Se også tidligere års komiteer.

Valg- og kontrollkomite | Retningslinjene | Komitereferater 

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo