Årsmøte 2014/Budsjettforslag

  Fra Wikimedia Norge

  Budsjett for Wikimedia Norge 2014 - 2015 (forslag) - (PDF)

  • Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
  • Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.
  • Forslag vedtatt på styremøte 10. april, 2014
  • Proposal approved by the Board on April 10, 2014
  • Bakgrunnsdokumenter:
  • Background documents:
  • Original Budget 2013-2014 approved by the Annual Assembly on April 7, 2013.
  • Revised Budget, changed because of reduced grant from the WMF, approved by the Board of Directors on November 5, 2013.


  De tre første tall-kolonnene er styrets budsjettforslag for 2014/2015.
  The three first columns constitute the proposed Budget for 2014/2015.


  Budsjettpost, kroner
  Budget item, NOK
  Forslag 2014-15
  Proposal 2014-15
  Forslag A 2014
  høy FDC-finansiering
  Proposal A 2014
  high FDC funding
  Forslag B 2014
  lav FDC-finansiering
  Proposal B 2014
  low FDC funding
  Revidert 2013-14
  Revised Jul-Jul
  Revidert 2013
  Revised Jan-Jan
  Opprinnelig 2013-14
  Original 2013-14
  Opprinnelig 2013
  Original 2013
  Kommentarer
  Comments
  INNTEKTER
  REVENUES
  4.700.000 2.815.000 2.065.000 1.100.000 345.000 1.532.500 872.500
  Medlemskontingenter private
  Membership fees, individuals
  20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
  Medlemskontingenter bedrifter
  Membership fees, corporations
  0 0 0 0 0 0 0
  Gaver fra private
  Gifts from individuals
  15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
  Kursstøtte og off støtte
  Project and public grants
  35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
  Kursavgifter
  Participation fees, events
  20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Hovedsakelig Wikipedia Academy
  Salgsinntekter
  Sales revenues
  10.000 5.000 5.000 0 0 2.500 2.500 T-skjorter, pins, krus, osv.
  "Grants" fra WMF
  Grants from the WMF
  0 0 0 0 0 150.000 150.000 Ikke mulig å søke når man har "Funds"
  "Funds" fra WMF (FDC)
  Funds from the WMF
  2.600.000 2.000.000 1.250.000 840.000 285.000 1.320.000 660.000 Revidert beløp 2013 er det faktisk bevilgede.
  Samisk prosjekt
  Saami Project
  500.000 0 0 200.000 0 0 0 Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet
  Statlig tilskudd
  State grants
  1.500.000 750.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
  UTGIFTER
  COSTS
  4.632.500 2.771.000 2.026.000 1.090.000 334.000 1.515.000 855.000
  Lønnsutgifter, skatt
  Personnel costs
  1.557.500 1.260.000 800.000 415.000 90.000 800.000 400.000 Revidert av styremøte 5. november
  Sosiale utgifter, AGA
  Social costs and duties
  incl above incl above incl above 85.000 20.000 160.000 80.000 Revidert av styremøte 5. november
  Tap på fordringer
  Losses incurred
  0 0 0 0 0 0 0
  Kontorutgifter
  Office cost
  100.000 100.000 100.000 80.000 20.000 100.000 50.000 Inkluderer utstyr m.m.
  Kurs og møtelokaler
  Events and location rent
  0 0 0 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
  Wikipedia Academy
  Wikipedia Academy
  100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Arrangeres 14. desember 2013
  Andre leieutgifter
  Other rental costs
  28.000 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
  Andre kurs- og møteutgifter
  Other meeting costs
  15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 20.000 15.000
  IT, porto, web
  ICT, post, web costs
  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000
  Revisjon, regnskapsføring
  Auditing and accounting
  20.000 0 0 10.000 10.000 30.000 15.000 Utføres trolig av Frivillighetshuset
  Chapters Association
  Chapters Association
  0 0 0 0 0 10.000 5.000 Inkludert i prosjektene
  Medlemskontingenter
  Memberships
  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
  Nordisk aktivitet
  Nordic Activity
  20.000 15.000 10.000 20.000 10.000 20.000 10.000
  Internt prosjekt
  Internal Project
  230.000 100.000 50.000 0 0 0 0
  Prosjekt akademia
  Project Academia
  25.000 25.000 0 0 0 0 0
  Wikipedia GLAM-prosjekt
  GLAM Project
  150.000 100.000 50.000 50.000 25.000 60.000 30.000
  Commons bildeprosjekt
  Commons Project
  0 0 0 0 0 50.000 25.000
  W-i-R prosjekt
  W-i-R Project
  0 0 0 0 0 50.000 50.000
  Prosjekt profesjonalisering
  Project professionalization
  200.000 100.000 25.000 0 0 0 0
  Reisekostnader WMNO
  Travelling COSTs WMNO
  150.000 100.000 75.000 70.000 50.000 70.000 50.000
  Reisekostnader andre
  Travelling COSTs others
  incl above incl above incl above 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
  Bevertning, ansatte
  Lunches etc, with staff
  5.000 5.000 5.000 0 0 0 0
  Premier, gaver
  Prizes, gifts
  20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
  Andre prosjektkostnader
  Other Project costs
  0 0 0 0 0 0 0
  Bankgebyrer
  Bank fees
  5.000 4.000 4.000 3.000 2.000 5.000 5.000
  Samisk prosjekt
  Saami Project
  500.000 0 0 200.000 0 0 0
  Statlig støttet prosjekt
  State granted project
  1.500.000 750.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
  Driftsresultat
  EBITDA
  67.500 44.000 39.000 10.000 11.000 17.500 17.500 Positivt tall er overskudd
  Finansposter
  Rents and interests
  -250 -200 -200 -500 -500 -500 -500 Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder
  Skatt
  Taxes
  0 0 0 0 0 0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig
  Nedskrivninger
  Depreciations
  0 0 0 0 0 0 0
  Avskrivninger
  Amortizations
  0 0 0 0 0 0 0
  Endelig resultat
  EBT
  67.750 44.200 39.200 10.500 11.500 18.000 18.000 Positivt tall er overskudd  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo