Hopp til innhold

Årsmøte 2014/Saker til diskusjon

Fra Wikimedia Norge
Dette er sakene som har blitt meldt inn på Årsmøte 2014/Forslag til saker som legges fram for årsmøtet og Årsmøte 2014/Forslag til vedtektsendringer. Hvis du vil diskutere forslagene, bruk de to sidene det er lenket til.

Forslag 1: Stemmerett for brukere fra WMF-prosjektene

Forslagsstiller: Bruker:Asav

Forslag til endring av vedtektenes bestemmelser om stemmerett på årsmøtet (nytt punkt til §4):

"Enhver bidragsyder til norske Wikimedia-prosjekter som ønsker å identifisere seg gjennom OTRS-systemet og har bidratt med mer enn 200 redigeringer og/eller opplastinger i kalenderåret før årsmøtet, har stemmerett ved Wikimedia Norges årsmøte."

Status: Forslag til vedtektsendringer krever støtte fra minst 10 medlemmer før de settes på dagsordenen. Pr. 26. april har ingen medlemmer uttrykt offentlig støtte til forslaget.

Forslag 2: Ansatte skal få møterett i styremøter

Forslagsstiller: Jarle Vines

Forslag til endring av vedtektenes §5a:

"De ansatte kan stille med en representant på styremøtene. Personen har tale og forslagsrett og ikke stemmerett. Den ansatte sin representant fratrer når personalsaker behandles og når personalpolitikk vedtas."

Status: Forslag til vedtektsendringer krever støtte fra minst 10 medlemmer før de settes på dagsordenen. Pr. 26. april har sju medlemmer uttrykt offentlig støtte til forslaget.

Forslag 3: Endring i krav til medlemstid før stemmerett oppnås

Forslagsstiller: Bjørn Øysæd

Forslag til endring av vedtektenes §5a:

Endres fra:

"Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst tre måneder før årsmøtet."

til:

"Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst én måned før årsmøtet."


Status: Forslag til vedtektsendringer krever støtte fra minst 10 medlemmer før de settes på dagsordenen. Pr. 26. april har fem medlemmer uttrykt offentlig støtte til forslaget.

Forslag 4: Vedtektsendringer skal ha fast ordlyd i passende tid før årsmøtet

Forslagsstiller: John Erling Blad

Forslag om tillegg til vedtektenes §8a, der følgende legges til:

"Et forslag til vedtektsendring, i verbatim form, må være kjent blant medlemmene minimum […] før Årsmøtet. Det kan ikke stemmes over vedtektsendringer hvor ordlyd ikke er kjent på forhånd."

Nøyaktig tidsvindu er ikke med i forslaget, det må eventuelt bestemmes på årsmøtet.


Status: Forslag til vedtektsendringer krever støtte fra minst 10 medlemmer før de settes på dagsordenen. Pr. 26. april har to medlemmer uttrykt offentlig støtte til at forslaget tas opp.

Forslag 5: Uttalelse om styret i 2009/2010

Forslagsstiller: Bjørn Øysæd

"Årsmøtet i Wikimedia Norge har på ny behandlet forholdet rundt styret av 2009/2010 og de vurderinger, disposisjoner og meningsytringer som fulgte i ettertid. En ser i dag at de gjorte vurderinger ikke medførte riktighet nok til å berettige ordbruken. Dette finnes å være sterkt å beklage. Der var intet hold i saken. De rammede personer ansees med dette renvasket for de beskyldninger som er blitt fremsatt."

Motforslag fra Ulf Larsen:

"Årsmøtet i Wikimedia Norge har på ny behandlet forholdet rundt styret av 2009/2010 og de vurderinger, disposisjoner og meningsytringer som fulgte i ettertid. Fremlagt dokumentasjon viser at dette styret etterlot seg en forening i store økonomiske problemer, der man i praksis hadde negativ egenkapital. Årsmøtet retter skarp kritikk mot økonomirutinene til daværende styreleder Nina Aldin Thune og daværende kasserer Philip Gabrielsen, og ønsker å takke medlemmene som reddet foreningen gjennom sine donasjoner."

Status: Forslag til saker som ikke krever vedtektsendringer krever støtte fra minst fem medlemmer før de settes på dagsordenen. Pr. 26. april har ett medlem uttrykt offentlig støtte til at forslaget tas opp.