Hopp til innhold

Årsmøte 2014/Forslag til saker som legges fram for årsmøtet

Fra Wikimedia Norge

Se også:Årsmøte 2014/Forslag til vedtektsendringer

Årsmøte 2014/Forslag til saker som legges fram for årsmøtet

Saker for årsmøtet skal meldes innen en tidsfrist nedfelt i vedtektene. Uten egen side for det blir dette umulig.

ad: Bråket rundt Luken m.m.

Så vidt jeg har oppfattet dette, har støyen sitt opphav i disposisjoner og handlinger av medlemmer av styret som tiltrådte i 2010. Mye av ordbruken har ikke vært i tråd med vanlig wikikette, og, etter at jeg har forsøkt å sette meg inn i saken, også med meget svak saklig holdbarhet. De fremsatte påstander bør kjennes døde og maktesløse. Støynivået rundt dette har hatt store ringvirkninger og konsekvenser, trolig mest for noWP som står i fare for å miste både nye og gamle medarbeidere.

Styret i WMNO hefter fortsatt for dette og bør derfor hjelpe WP med å få saken bragt til ro. Jeg inviterer derfor årsmøtet, inklusive styret, både påtroppende og avtroppende til å avgi en uttalelse som dekker dette. Ordlyden behøver ikke å være ihht mitt forslag, men endringer bør ikke gå på innhold.

Forslag til tekst:

Årsmøtet i Wikimedia Norge har på ny behandlet forholdet rundt styret av 2009/2010 og de vurderinger, disposisjoner og meningsytringer som fulgte i ettertid. En ser i dag at de gjorte vurderinger ikke medførte riktighet nok til å berettige ordbruken. Dette finnes å være sterkt å beklage. Der var intet hold i saken. De rammede personer ansees med dette renvasket for de beskyldninger som er blitt fremsatt.

Jeg mener dette er sterkt, men nødvendig dersom vi skal få en endelig slutt på støyen. WP har lidd under den.

Ærbødigst --Bjørn som tegner (diskusjon) 5. apr. 2014 kl. 17:11 (CEST)[svar]

Da dette forslaget kun har støtte fra ett medlem så kan det ikke fremmes på årsmøtet, iht vedtektene paragraf 4f. Ulflarsen (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 17:45 (CEST)[svar]

Der er flere enn Ulfs tolkning av bestemmelsene ute. Jeg regner med at siste sjans for sekundering er på årsmøtet. Saken bør nevnes som orienteringssak under min overskrift - deretter stemmes over om årsmøtet tar saken opp. Faller den da, er jeg redd det blir ennå et år med støy. --Bjørn som tegner (diskusjon) 18. apr. 2014 kl. 14:46 (CEST)[svar]
Jeg har ingen prestisje i om saken fremmes så for min del er det helt greit, om et flertall stemmer for resolusjonen så vil jeg også selvfølgelig respektere det. Jeg registrerer ellers at Bjørn som tegner på forhånd markerer at han ikke respekterer årsmøtets avgjørelse om den går han imot, han om det. Ulflarsen (diskusjon) 18. apr. 2014 kl. 15:56 (CEST)[svar]
Vedtektene sier: "Forslaget må ha støtte fra fem – 5 – stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.". Dersom det er minst fem som støtter behandling av forslaget på årsmøtet så bør slik jeg tolker vedtektene og etter min mening forslaget behandles. Vedtektene sier ikke noe om at forslaget må ha støtte før årsmøtet settes. Hogne (diskusjon) 18. apr. 2014 kl. 16:18 (CEST)[svar]
Ulf da! Der er da klar forskjell på en viljeserklæring og en spådom. --Bjørn som tegner (diskusjon) 20. apr. 2014 kl. 11:11 (CEST)[svar]
Jeg er klar over at du ikke har store tanker om min intelligens, men jeg har klart å komme meg gjennom grunnskolen og jeg kan lese. Igjen, jeg har ingen innsigelser mot at forslaget fremmes, jeg aksepterer Hognes utlegning både her og for andre tilsvarende forslag. Jeg regner imidlertid med at det stemmes ned, fordi det, slik en rekke av oss mener, grovt fordreier hva som har skjedd.
Men om et flertall på årsmøtet i Wikimedia Norge finner å støtte uttalelsen som "Bjørn som tegner" har lagt frem så skal ihvertfall jeg respektere den avgjørelsen og det betyr blant annet at jeg fremdeles kommer til å være medlem av WMNO, delta på de aktiviteter jeg finner av interesse, eventuelt har noe å bidra til. Om forslaget stemmes gjennom så vil min lojalitet til WMNO og årsmøtet også bety at jeg ikke kommer til å reise kritikk eller kommentarer i andre fora, spesielt ikke på Wikipedia på bokmål/riksmåls ulike diskusjonssider. Ulflarsen (diskusjon) 20. apr. 2014 kl. 14:44 (CEST)[svar]
Hogne har helt rett m.h.p. benkeforslag; §4 f) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har alle stemmeberettigede medlemmer. Forslaget må ha støtte fra fem – 5 – stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles. Saken legges frem på årsmøtet, og før den kan behandles må den ha støtte fra fem stemmeberettigede. Hva behandling innebærer, og hva som eventuelt er utfall av denne behandlingen, sier vedtektene ingenting om. Jeblad (diskusjon) 20. apr. 2014 kl. 15:38 (CEST)[svar]

Siden det allerede er lagt frem et forslag om denne saken så anser jeg at det må være åpning for et alternativ til hva "Bjørn som tegner" har satt frem. Jeg legger frem følgende alternativ til hans forslag:

"Årsmøtet i Wikimedia Norge har på ny behandlet forholdet rundt styret av 2009/2010 og de vurderinger, disposisjoner og meningsytringer som fulgte i ettertid. Fremlagt dokumentasjon viser at dette styret etterlot seg en forening i store økonomiske problemer, der man i praksis hadde negativ egenkapital. Årsmøtet retter skarp kritikk mot økonomirutinene til daværende styreleder Nina Aldin Thune og daværende kasserer Philip Gabrielsen, og ønsker å takke medlemmene som reddet foreningen gjennom sine donasjoner."

Slik vil årsmøtet ha to klare alternativ å forholde seg til når det gjelder denne saken. Jeg har forstått det slik at de etterfølgende styrer har ønsket å legge denne saken bak seg, noe jeg i utgangspunktet støttet. I og med at det tydeligvis ikke er mulig og særlig det at "Bjørn som tegner" gir klart signal om at dette vil fortsette om hans forslag nedstemmes, anser jeg at det er riktig å få de faktiske forhold opp i dagen. Ulflarsen (diskusjon) 20. apr. 2014 kl. 17:43 (CEST)[svar]

Jeg tror både Ulf og jeg deler ønsket om å få lagt dette bak seg med styret som sitter nå. Vi bare spriker diametralt når det gjelder meninger om hva som skal til. At økonomirutinene dentids ikke var helt patente er så sin sak, men Bjørtvedt har i annen sammenheng stått sterkt på at det vi ikke har klare regler for, må antas å være lovlig. Ut fra de innsendte styrereferater var det nokså amatørmessig fomling, men ingen årsmøtevedtak eller lignende som strammet opp de manglende rutinene. Da sitter jeg igjen med et spørsmål: Er det Kong Salomo og Jørgen Hattemaker vi ser konturene av her? Skal de nevnte medlemmer av styret bebreides at de var amatører og prøvde å lære av tabbene underveis?
Jeg regner ikke med å ha noen kontroll over hva som kommer til å skje videre med bokmålsWP. Jeg vil verken fremme eller sable ned annet utenom at utenomparlamentarisk språkbruk vil bli påtalt, og bruk av hersketeknikker vil bli påpekt i den grad jeg ser muligheter for det. Jeg regner meg i dette mere som medlem av Wikisamfunnet enn som WMNO-medlem. Jeg ber om å bli trodd på at jeg ønsker begge å funke optimalt. Det er derfor jeg håper årsmøtet er i stand til å se nødvendigheten av en såpass besk medisin.
Nå har kontrollkomiteen lett med lys og lykte gjennom det som fantes av gamle regnskaper + at Bjørtvedt har bistått på slutten, uten egentlig å finne hold i påstandene om direkte mislighold. En hvilken som helst klubbkasse må være et flo-og-fjære-fenomen. Det er ikke grunnlag for stor undring, men selvsagt til fortrydelse når en overtar en forening med så godt som tom kasse. Mistanker om hva som har skjedd bør en gå til politiet med, og ikke smøre dem ut som sannheter i åpne fora. Det var i sin tid en del av vanlig folkeskikk.
Språkbruken deretter har ikke vært helt av Wikikettestandard fra noen av sidene. Årsmøtet - var det i fjor? har forøvrig lagt igjen en uttalelse om denne økonomien, der de ikke har ytterligere krav til noen personer fra det tidligere styret. Utviklingen videre synes jeg tyder på at dette ikke var tilstrekkelig. Det er lite fornøyelig å følge utviklingen på bmWP. Noe skurrer, og sett fra Ting og Torg, er det nokså klart hvor det stammer fra. Vedlikeholdet er fra WP. Kanskje de også kan lese og bla i åpne sider? --Bjørn som tegner (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 15:16 (CEST)[svar]
Bjørn skriver: «… Nå har kontrollkomiteen lett med lys og lykte gjennom det som fantes av gamle regnskaper + at Bjørtvedt har bistått på slutten, uten egentlig å finne hold i påstandene om direkte mislighold …». Dette stemmer ikke; kontrollkomiteen har ikke gjennomgått denne saken. Det er mulig enkeltmedlemmer i kontrollkomiteen har forsøkt seg på dette, men det er direkte feil å si at komiteen har gjort det. Mvh. Kjetil_r 21. apr. 2014 kl. 15:27 (CEST)[svar]
Til "Bjørn som tegner": WMNOs årsmøte har nå minst tre muligheter i denne saken (støtte ditt forslag, mitt forslag eller avvise begge) og uansett hva årsmøtet bestemmer så kommer jeg til å respektere det. Ulflarsen (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 17:08 (CEST)[svar]
Men, Kjetil_r, hvis jeg ikke helt har misforstått, er der vel flere enn en som har bedt om eller bør være interessert i den infoen. Hvorfor er ikke denne infoen tilstilet alle medlemmer av KK? Den bør være tilgjengelig i rimelig tid før årsmøtet, og det begynner faktisk å haste. Oppstillingene var tunge å komme seg gjennom selv om min konklusjon til slutt ble enkel. Dette burde styret selv ha tatt initiativ til å få ut. (Neida, der er ingen kjent regel - bare noe om omtanke: Kanskje noen ser det anderledes? Jeg fortolker ut fra tidligere opplevelser mht. nye organisasjoner og å finne form på alt som burde være på plass. Styret ser det kanskje ut fra erfaringer med mere veldrevne (veletablerte) forhold - hva vet jeg.
@ Ulflarsen: Kanskje mine ørten redigeringer og adminhandlinger har gitt meg litt feeling om hva som rører seg? Jeg vil bli bekymret for alvor dersom det faller pladask.
I mitt bestikk er respekt todelt: 1): noe man møter andre med umiddelbart - og så var det 2): vedlikehold av samme. Der må en faktisk vise seg respekten verdig.--Bjørn som tegner (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 18:25 (CEST)[svar]
Til "Bjørn som tegner": Slik jeg forstår deg så bør jeg ikke respektere årsmøtets vedtak, om det støtter hva du har lagt frem, og som jeg har stilt motforslag til? Vel, slik tenker ikke jeg, om årsmøtets flertall bestemmer noe annet enn hva jeg anser som rett så mener jeg uansett at det bør respekteres og det kommer jeg til å gjøre.
Enhver kan melde seg inn i WMNO, det er fritt for ethvert medlem til å enten stille på årsmøtet eller å gi sin stemme via fullmakt og da mener jeg det blir helt urimelig om jeg ikke skal representere foreningens mest representative forsamling. Ulflarsen (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 18:40 (CEST)[svar]
"Ulf" : Ja jeg respekterer WMNO, bortsett fra at respekten er litt variabel ift enkelte personer. Men verken du eller jeg stiller som annet enn enkeltpersoner på årsmøtet og kan ikke gjøre krav på å representere ???? (eller var det noWPbokmål du mente?) Med så stort sprik som vi representerer skulle det være nokså klart. Hvis jeg får reisevirksomhetene til å følge meg opp, skal jeg møte, om ikke for annet så for å se folk i øynene. --Bjørn som tegner (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 19:30 (CEST)[svar]
Til "Bjørn som tegner": Jeg representerer kun meg selv og jeg skriver om WMNO, ikke Wikipedia på bokmål/riksmål. På årsmøte i WMNO stiller jeg som vanlig medlem av foreningen. De vedtak som fattes av foreningens årsmøte til lørdag kommer jeg til å respektere, uansett hva jeg ellers mener om de. Det betyr blant annet at om det forslag du har lagt frem får støtte fra et flertall på årsmøtet så kommer jeg til å respektere det. Ulflarsen (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 19:51 (CEST)[svar]
Hei igjen Bjørn, jeg forstår ikke helt innlegget ditt. Hva mener du med «den infoen» som burde ha «tilstilet alle medlemmer av KK?» Hvis du sitter med viktig informasjon og mener Wikimedia Norges valg- og kontrollkomité burde handle er det fint om du tar kontakt via mer formelle kanaler (dvs. epost til valgkomiteen-at-wikimedia.no.) Mvh. Kjetil_r 21. apr. 2014 kl. 20:34 (CEST)[svar]
Såvidt jeg vet så er Wikimedia Norges kontroll- og valgkomité samt sittende styre, og i tillegg noen personer, informert om tilbakevisning av påstander samt ramsalt kritikk i denne saken. Jeg er enig med han som skrev eposten, det som har skjedd i denne saken er overhodet ikke bra. Når Kjetil_r og Ulflarsen gir inntrykk av at de ikke kjenner saken så er det nok ikke helt korrekt, de satt begge i Kontroll- og valgkomitéen for 2009-2010 (Årsmøte 2009). Kjetil sitter også i årets Kontroll- og valgkomité og er derfor informert av brevskriveren som også er i årets komité. Det er ikke korrekt at «det er mulig enkeltmedlemmer i kontrollkomiteen har forsøkt seg på dette», det finnes ingen tvil om hvorvidt de er informert, det er en omfattende epostveksling og komité og styre er kjent med dette da de har vært involvert. Komitéen kan muligens hevde at det ikke er en aktivitet de innestår for, men om de mener det så har de i tilfelle ikke gjort jobben sin med å kontrollere for dette er konkrete klager på personer i sittende og tidligere styrer og komitéer. Jeblad (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 21:14 (CEST)[svar]
Hei John. Jeg synes ikke innlegget ditt var veldig klargjørende. Det er mye snakk om «personer», «påstander», «ramsalt kritikk» og «denne saken», men ikke noe konkret om hva det faktisk er du snakker om. Det er mye som har skjedd og mange e-poster som har gått frem og tilbake, så hvis du (eller Bjørn) vil ha konkrete svar må du (eller Bjørn) være langt mer konkrete. Mvh. Kjetil_r 21. apr. 2014 kl. 21:55 (CEST)[svar]
(marg)Beklager hvis dette blir noe langt - men dette sporer av: Ord er ikke lette å ha med å gjøre. Ingen har vel i dag full oversikt over hele hendelsesforløpet. Jeg tror heller ikke det er nødvendig, bortsett fra et par sentrale punkter:
  1. Hvilke regler for vedtak og regnskap fantes for WMNO fram til årsmøtet 2010? Er disse blitt brutt på en måte som har berettiget så sterk ordbruk?
  2. Er det mulig å rekonstruere og stille opp et regnskap som beviser evt, svindel, underslag eller lign? Hvordan kom styre og årsmøte fram til sine konklusjoner?
Til det første er å si, at jeg ikke finner indikasjoner på annet enn vanlig mangel på organisert regnskap som er typisk for små organisasjoner. Dersom noe har vært betalt ut av nødvendighet, har styret stadfestet det i ettertid. (Ikke uvanlig av og til - også innen det offentlige.) Mangel på klare regler gir rettigheter som en kanskje ellers ville sett anderledes på. (Bjørtvedts forhold til redigering av arbeidsstedsartikler er en parallell her.) Å forvente i ettertid at regnskap og protokoller ble ført etter nyinnført regelsett er å gi forhold tilbakevirkning.
De rekonstruksjoner og oppstillinger som har versert har ikke stadfestet mislighold i en skala som har gitt noen rett til å bruke de uttrykkene som har versert. Bjørtvedt hevdet at siste del av regnskapene var noe han trengte tid på å finne fram. (mail på adm lista). Han fant tydeligvis ikke nok, sendte det han fant, med kommentarer og ga seg. (mottatt i gjenpart).
Jeg konstaterer at styret fra 2010 her har feilet og handlet på en måte som gjør at det må foretas en radikal oppretting.
Nye avsporinger vil jeg helst slippe å kommentere. --Bjørn som tegner (diskusjon) 22. apr. 2014 kl. 09:10 (CEST)[svar]
Siden jeg sitter i kontrollkomiteen skal jeg bare uttale meg på generelt grunnlag, da jeg synes det ser rart ut om komitemedlemmer kjører et sololøp og offentlig kommer med sine personlige vurderinger av konkrete saker. Jeg håper andre komitemedlemmer følger samme prinsipp.
  1. Slik jeg ser det var det ikke voldsomt formelle økonomirutiner i Wikimedia Norge på det daværende tidspunkt. Dette betyr imidlertid ikke at det er fritt frem, et styre har fortsatt plikt til å drive slik god skikk tilsier, og følge normale regnskapsprinsipper. Dersom dette ikke har blitt gjort er det ikke rart at medlemmer eller senere styrer kritiserer det, gjerne med sterk ordbruk.
  2. Påstander om «svindel, underslag eller lign» skal jeg ikke kommentere, men ja, det hadde etter min mening vært gunstig om man kunne offentliggjøre en rapport som viser en gjennomgang av økonomi-disposisjoner i 2009/2010. Hvis nå denne saken kommer opp igjen på årsmøtet 2014 er det greit å ha håndfast dokumentasjon som grunnlag for debatten.
Mvh. Kjetil_r 22. apr. 2014 kl. 10:31 (CEST)[svar]
Det har vært skrevet veldig mye om dette, og veldig mye av epostvekslingen har gått nettopp med kontrollkomitéen og via denne, så det vil ikke akkurat mangle dokumentasjon. Jeblad (diskusjon) 22. apr. 2014 kl. 19:58 (CEST)[svar]