Diskusjon:Årsmøte 2014

Fra Wikimedia Norge
Siste kommentar: for 10 år siden av Kjetil r i emnet Ekstraordinært årsmøte?

Ekstraordinært årsmøte?

For øyeblikket mangler Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding, Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til nytt styre, Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til ny valg- og kontrollkomite og Årsmøte 2014/Om fullmakter på årsmøtet. I tillegg mangler det fra revisor Årsmøte 2014/Revisorerklæring. I vedtektene §4 c «Senest én – 1 – uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.» Samtidig står det i §4 b punktene 1 og 4 at det skal fremlegges «regnskap revidert av revisor» og «Valg som beskrevet i § 6.» Der står det i §6 b «Kandidater bør være kjent to – 2 – uker før ordinært valg foretas.»

Foreslår derfor at som minimum avstemming tas på ekstraordinært årsmøte, og at ideelt sett at varslet årsmøte utgår og det kalles inn til nytt ekstraordinært årsmøte. Dette er sikkert ubeleilig for mange, men når det finnes vedtekter så må de følges. Hvis en likevel velger å gjennomføre årsmøtet må en ha en klar argumentasjonsrekke for hvorfor, og denne argumentasjonsrekken må aksepteres av årsmøtet. Det må også fremgå av protokollen at årsmøtet ble gjennomført til tross for at tidsrammene angitt i vedtektene ble oversittet.

Kanskje ulempene ved en gjennomføring er mindre enn bruddet med god etikette og gjeldende vedtekter. Jeblad (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 23:00 (CEST)Svar

Jeg mener det er viktig at foreningen følger de regler som er gitt for dens virksomhet. Når noen saker ikke har blitt lagt frem innen frist for det så mener jeg det må bety at de ikke kan fremmes på årsmøtet og iht vedtektene så må det vel da innkalles et ekstraordinært årsmøte for å behandle de sakene.
Det eneste argumentet jeg kan se mot er om det ikke er mulig å få noe fra Valg- og kontrollkomiteen, i og med at det vel er de som skal legge frem nevnte saker. I så fall kan det vel argumenteres at det uansett ikke vil bli noen endring på det. Da betyr det at vi i praksis ikke har noen Valg- og kontrollkomite og det er en situasjon som ikke er forutsatt i vedtektene.
Situasjonen er uheldig, men siden dette ligger på Valg- og kontrollkomiteen og den ikke engang har lagt frem noen melding om hva som skjer så tyder det på at den ikke fungerer. Da synes det for meg som det beste og mest korrekte av dårlige alternativ er å avholde årsmøtet, bemerke hva som har skjedd og behandle sakene som ikke har blitt fremmet innen fristen. Ulflarsen (diskusjon) 22. apr. 2014 kl. 04:46 (CEST)Svar
Etter å ha sovet på det så håper jeg punkt 1 - 4 kan tas nå, og så får punkt 5 utsettes til ekstraordinært årsmøte. Punkt 6 kan tas av sittende leder. Punkt 5 er valg som skal varsles og gjennomføres av komitéen, og det bør ikke by på problemer å ta denne elektronisk. Gjennomføringen av denne, med eventuelle regler og fullmakter, bør da avklares på årsmøtet selv om dette ikke er nødvendig. Det er kun krav om at det ordinære årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april, et ekstraordinært årsmøte kan tas senere. Rent formelt setter årsmøtet styret på gangen, går inn i rollen som styr, vedtar at valg utsettes og kaller inn til ekstraordinært årsmøte, kaller inn styret og informerer om vedtaket og ber dem fortsette inntil videre. Hvis styret ikke ønsker det oppnevnes det en forretningsfører inntil valg er gjennomført. Jeblad (diskusjon) 22. apr. 2014 kl. 06:39 (CEST)Svar
Hei John,
Nå er Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre publisert. Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding følger forhåpentligvis i morgen. Mvh. Kjetil_r 22. apr. 2014 kl. 23:51 (CEST)Svar

Feil i regnskapet for 2014

I oppstillingen for prosjektregnskapet for Sametingsmidlene (side 3 [1]), raden for Årets resultat og kolonnen for 2010, der burde det stå -165.683 og ikke 9.317. Jeblad (diskusjon) 22. apr. 2014 kl. 07:36 (CEST)Svar