Årsmøte 2015/Forslag til vedtektsendringer

Fra Wikimedia Norge

Forslag fra styret

Punkt $2a punkt 5, som i sin helhet lyder:

a) Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter, spesielt de på norsk og samisk, ved å:

  1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
  2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
  3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land og internasjonalt.
  4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
  5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.

Foreslås endret til:
a) Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter, spesielt de på norsk og samisk, ved å:

  1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
  2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
  3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land og internasjonalt.
  4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
  5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner ved opphavsrettslige spørsmål og når Wikimedia-prosjektenes interesser er berørt.

Styrets begrunnelse: I den opprinnelige teksten er utrykket i forhold til benyttet galt. Styret mener også at høringsomfanget kan utvides fra den opprinnelige teksten.