Årsmøte 2015/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

  Fra Wikimedia Norge

  Kontrollkomiteens beretning

  12. april 2015

  Kontrollkomiteen har bestått av følgende:

  • Kjetil Ree (leder)
  • Espen Granli
  • Finn Bjørklid

  Det har vært begrenset aktivitet i kontrollkomiteen, og kun ett møte har vært avholdt. Kjetil Ree og Espen Granli har vært observatører i WMNOs møter via Skype, og styret har holdt kontrollkomiteens medlemmer oppdatert i mailutveksling.

  Regnskapet til Wikimedia har blitt mottatt av Kjetil Ree. Nytt for perioden er at regnskap er revisorgodkjent.

  Kjetil Ree har hatt to møter med WMNOs ansatte, på grunn av kommunikasjonsutfordringer i forhold til kontaktperson i styret.

  Kontrollkomiteen har ingen øvrige anmerkninger til WMNOs regnskap og virksomhet.

  Finn Bjørklid

  Espen Granli

  Kjetil Ree