Hopp til innhold

Årsmøte 2015/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Kontrollkomiteens beretning

12. april 2015

Kontrollkomiteen har bestått av følgende:

  • Kjetil Ree (leder)
  • Espen Granli
  • Finn Bjørklid

Det har vært begrenset aktivitet i kontrollkomiteen, og kun ett møte har vært avholdt. Kjetil Ree og Espen Granli har vært observatører i WMNOs møter via Skype, og styret har holdt kontrollkomiteens medlemmer oppdatert i mailutveksling.

Regnskapet til Wikimedia har blitt mottatt av Kjetil Ree. Nytt for perioden er at regnskap er revisorgodkjent.

Kjetil Ree har hatt to møter med WMNOs ansatte, på grunn av kommunikasjonsutfordringer i forhold til kontaktperson i styret.

Kontrollkomiteen har ingen øvrige anmerkninger til WMNOs regnskap og virksomhet.

Finn Bjørklid

Espen Granli

Kjetil Ree