Årsmøte 2015/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

  Fra Wikimedia Norge
  Kandidater til valg- og kontrollkomiten 2015-2016

  Personene under har meldt sin interesse for å sitte i valg- og kontrollkomiten i neste periode. Årsmøtet bes velge minst tre av disse kandidatene, jf. vedtektenes §7b.

  Forslag til styre (tilfeldig rekkefølge)

  • Hogne Neteland (foreslått som leder)
  • Trond Trosterud
  • Knut Hjelleset
  • Harald Groven
  • Guro Faller
  • Tove Eivindsen

  Skjetten, 14. april 2015

  Finn Bjørklid

  For valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge