Hopp til innhold

Årsmøte 2015/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge
Kandidater til valg- og kontrollkomiten 2015-2016

Personene under har meldt sin interesse for å sitte i valg- og kontrollkomiten i neste periode. Årsmøtet bes velge minst tre av disse kandidatene, jf. vedtektenes §7b.

Forslag til styre (tilfeldig rekkefølge)

  • Hogne Neteland (foreslått som leder)
  • Trond Trosterud
  • Knut Hjelleset
  • Harald Groven
  • Guro Faller
  • Tove Eivindsen

Skjetten, 14. april 2015

Finn Bjørklid

For valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge