Årsmøte 2015/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til valg- og kontrollkomite

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens forslag til ny Valg- og kontrollkomiteen

  • Erlend Bjørtvedt
  • Espen Granli
  • Anne-Sophie Ofrim