Årsmøte 2015/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til valg- og kontrollkomite

    Fra Wikimedia Norge

    Valgkomiteens forslag til ny Valg- og kontrollkomiteen

    • Erlend Bjørtvedt
    • Espen Granli
    • Anne-Sophie Ofrim