Årsmøte 2016/Årsmelding 2015 2016

Fra Wikimedia Norge

Årsmelding Wikimedia Norge 2015 2016

Årsmeldingen gjelder for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015.

Ved årsmøtet 17. april 2015, ble dette styret valgt for Wikimedia Norge:

 • Hogne Neteland: leder
 • Guro Faller: nestleder
 • Trond Trosterud: styremedlem, kasserer
 • Tove Eivindsen: styremedlem
 • Harald Groven: styremedlem
 • Knut Hjelleset: styremedlem
 • Tore Sætre: varamedlem

Til valg- og kontrollkomiteen ble disse medlemmene valgt:

 • Anne-Sophie Ofrim
 • Espen Granli
 • Erlend Bjørtvedt

Anne-Sophie Ofrim trakk seg fra komiteen i mai 2015, og ble erstattet av et nytt medlem:

 • Trygve Nodeland.

Valg- og kontrollkomiteen arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i styret og valg- og kontrollkomiteen i sitt arbeid med å finne kandidater som stilte til valg.

Valgt revisor var Stokke revisjon.

Lenke til protokoll fra forrige årsmøte.

Styrets arbeid

I perioden har Wikimedia Norge avholdt 12 styremøter.

Styret har i perioden utarbeidet en strategi for årene 2016 til 2020.

Styremedlemmer i Wikimedia Norge har i perioden besøkt Wikimedia Armenia og Wikimedia Ukraina. Wikimedia Norge deltok på Wikimedia Conference i Berlin i mai 2015. Wikimedia Norge hadde ikke representanter på Wikimania 2015 i Mexico by, men leverte et bidrag til konferansen som ble presentert av Wikimedia Israel.

Styret i Wikimedia Norge har i 2015 gjort viktige endringer i organisasjonen for bedre samspill med administrasjonen, og styret har avsatt midler slik at Wikimedia Norge nå har fast ansatte, og styret ansatte Astrid Carlsen som daglig leder. Styret har gjort avtale med et regnskapsbyrå, Oslo Regnskap. Styret var aktiv i planleggingen av Wikipedia Academy. Styret var representert hos kulturministeren da Sparebankstiftelsen DNB frigav Arne Knudsen samlingen. Styret var representert på Europa Nostra i Oslo Rådhus i juni 2015. Styret planla i 2015 også feiringa av Wikipedia's femten år som senere ble markert 15. januar 2016.

Styret arbeidet for et bedre medlemsregister i organisasjonen.

Styret er godt fornøyd med arbeidet som blir utført av administrasjonen. Styret mener at samarbeidet mellom styret, administrasjonen, de frivillige og valg- og kontrollkomiteen har fungert godt i 2015.

Økonomi

Det viktigste bidraget til økonomien var en støtte på NOK 1 295 000 fra juli 2014 til juni 2015 og NOK 1 230 000 fra juli 2015 til juni 2016. I tillegg til støtte fra WMF mottok Wikimedia Norge i 2015 støtte fra Fritt Ord, Finansmarkedsfondet og NUUG. Wikimedia Norge mottar også medlemsavgifter og donasjoner fra privatpersoner. Omsetningen i 2015 var NOK 1 389 909. Resultatet var NOK 231 400, der 100 000 var avsetning i forbindelse med inngåelse av kontrakter på fast ansettelse.

Etter innspill fra revisor og Wikimedia Foundation, som støtter Wikimedia Norge økonomisk, ble det fra august 2015 inngått en avtale med Oslo Regnskap, ved Hege Engen.

Regnskapssystemet som brukes er PaperLess. I september 2015 var en representant fra Wikimedia Foundation på besøk hos Wikimedia Norge for å overprøve at nye regnskapsrutiner var på plass og tilfredsstilte Wikimedia Foundation sine krav til for at Wikimedia Norge kan motta støtte.

Wikimedia Norge meldte seg i 2015 inn i Frivillighetsregisteret og i Techsoup Norge.

Wikimedia Norge sitt arbeid

Wikimedia Norge har i 2015 samarbeidet med Riksarkivet, Riksantikvaren, Nasjonalbibliotek, Nobels Fredssenter, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Girl Geek Dinners (i Oslo og Trondheim), Forskningsrådet, Lokalhistorisk Institutt og en rekke universitet- og høgskolebibliotek.

Wikimedia Norge har besøkt elleve universitet- og høgskolebibliotek 2015 og hatt Wikipedia-opplæring for kvinnelige studenter og ansatte. Prosjektet ble gjennomført med midler fra Fritt Ord og Finansmarkedsfondet.

Wikimedia Norge har alene, eller sammen med samarbeidspartnere, organisert, eller betalt for, tyve arrangementer, seminarer eller omvisninger i 2015. Disse omfatter arrangementer på Nasjonalbiblioteket, hos Riksarkivet og hos Nobels Fredssenter for frivillige bidragsytere.

Wikipedia-akademiet ble i april 2015 organisert sammen med Universitetet i Tromsø.

Fotokonkurransen Wiki Loves Monuments ble i september 2015 organisert sammen med Riksantikvaren og med juryinnsats også fra Preus Museum.

Wikimedia Norge har hatt tre studenter i praksis i 2015. To fra Høgskolen i Oslo og Akershus og én fra Karlstad universitet. En student fra Universitetet i Oslo skriver masteroppgave med utgangspunkt i prosjekt Wikimedia Norge hadde lagt ut i Vitenskapsbutikken til Universitetet i Oslo.

I løpet av 2015 har Wikimedia Norge redesignet siden no.wikimedia.org og tatt i bruk youtube og instagram. Wikimedia Norge har vel 1500 følgere på Facebook.

Utfyllende informasjon om Wikimedia Norge sitt arbeid i 2015 Arbeidet til Wikimedia Norge er i detalj oppsummert i årsrapport (juli 2014-juli 2015) og halvårsrapport (august 2015-desember 2015) levert til Wikimedia Foundation.