Hopp til innhold

Årsmøte 2016

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2016 i Oslo
Det innkalles med dette til årsmøte i Wikimedia Norge, torsdag 7. april 2016, klokken 18:00 i Oslo.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i Styremøte 23. november 2015, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

Årsmøtet avholdes hos Wikimedia Norges lokaler på Tøyen i Oslo (Adresse: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 7. etasje) 7. april, klokken 18:00.

Alle forslag (politisk, budsjett, valg, osv) måtte være styret i hende senest onsdag 23. mars 2016. Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styre-at-lists.wikimedia.org.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Regnskap for 2015
  1. Styrets beretning
  2. Kontroll- og valgkomiteens beretning
  3. Revisjonsberetning for 2015
 4. Budsjett og kontingent for 2016
  1. Styrets budsjettforslag for 2016-2017
  2. Vedtektsendringer
   1. Forslag til vedtektsendringer, se Årsmøte 2016/Forslag til vedtektsendringer
  3. Andre forslag
   1. Forslag til Retningslinjer for Kontrollkomiteen i Wikimedia Norge‎
   2. Forslag til Retningslinjer for Valgkomiteen i Wikimedia Norge‎
   3. Årsmøte 2016/Domenet Wikipedia.no
   4. Styret har ikke mottatt andre forslag innen angitt frist.
 5. Valg
  1. Valg av nytt styre. Se: Årsmøte 2016/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til nytt styre
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
  4. Valg av kontrollkomite
 6. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Fra Styret

Årsmelding
Regnskap, budsjett og kontingent
Vedtektsendringer

Styret har ett forslag til endring i vedtektene: Årsmøte 2016/Forslag til vedtektsendringer

Fra Valg- og kontrollkomiteen

Årsmelding:

Valg:

Fra revisor

Fra medlemmer / Innkomne saker

Styret har ikke saker fra medlemmene innen angitte frist.

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo