Hopp til innhold

Årsmøte 2016/Valg- og kontrollkomiteen - fullmakter

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteen organiserer og overvåker alle valg av betydning i Wikimedia Norge, jfr. foreningens vedtekter § 7a. I henhold til styreinstruksen (4.4.3) skal medlemmene gjøres oppmerksomme på om det er anledning til å la seg representere ved fullmakt:

Valgkomiteen vil på årsmøtet 2016 godta fullmakter.

Dette skjer etter samme regler som i 2015.

Stemmeberettigede medlemmer som ikke har anledning til å møte for å utøve sine medlemsrettigheter ved årsmøtet, kan gi et annet stemmeberettiget medlem fullmakt til dette. Generelt i forbindelse med årsmøtet vil komiteen holde regnskap med hvem av de fremmøtte som har stemmerett. Medlemslisten er etter årsmøtevedtak i 2010 ikke offentlig, men fremmøtte medlemmer valgkomiteen ikke kjenner igjen vil selvsagt overfor komiteen måtte opplyse om hvem de er for å kunne bruke stemmeretten sin. Til fullmakter legges derfor kopi av fullmaktgivers legitimasjon ved, for mulighet til kontroll. Om ønsket kan fullmakt og informasjon om hvilket medlem som representerer, sendes komiteen på forhånd (da helst i rimelig tid).

Om noen har spørsmål om bruk av fullmakter på årsmøtet, kontakt: valgkomiteen@wikimedia.no