Hopp til innhold

Styremøte 2015 - 23. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 23. november kl 18:30
Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Neste: 27. januar 2016 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)


Styremøte 2015 - 23. november

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi
 • Daglig leder orienterer
3. Wikimedia Foundation
 • Financial statement frist: 28. november
 • Halvårsrapport frist: 30. januar

Daglig leder orienterer

4. Strategi
 • Styreleder informerer.
5. Medlemsregister
 • Styreleder informerer.
6. Informasjon fra de ansatte
 • Skriftlig oversikt oktober-november 2015 sendes styret i forkant av møtet
7. Deling av valg- og kontrollkomiteen
8. Eventuelt
 • 15. januar: Wikipedia 15 år
 • Julebord - markering av Årets Wikipedianer/ Vinnere av WML
 • Kvalitetsdiskusjon på no.Wikipedia
9. Neste møter

Forslag: onsdag 27. januar, mandag 22. februar, onsdag 16. mars, mandag 18. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) Meldt forfall
Harald Groven X
Knut Hjelleset X
Trond Trosterud X
Tove Eivindsen Meldt forfall
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) Meldt forfall
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
 • Innkalling og referat godkjent
2. Økonomi
 • Neste kvartalsrapport får vi januar. Vi har ikke hatt noen utgifter som vi ikke har budsjettert med, og bør ligge på budsjett
 • Kontrollkomiteen har fått tilgang til regnskapsrapporter og mailadressen for Kontrollkomiteen.
3. Wikimedia Foundation
 • Financial statement, frist 28. november, er levert fra revisor, han har godkjent regnskapet. Revisorrapport er sendt til WMF
 • Halvårsrapport, frist 30. januar:
De ansatte har fortløpende notere til halvårsrapporten. Astrid, med hjelp fra Jorid, skriver et utkast klart til 22.januar 2016. Styremedlemmer leser gjennom det slik at alt er rettet opp til styremøtet 27. januar.
4. Strategi
 • Forslag ble gjennomgått og debattert. Strategiutvalget går gjennom kommentarene og leverer et forslag til strategi til styremøtet i januar 2016.
5. Medlemsregister
 • Harald har installert CiviCRM på http://wikimedia.groven.no/
 • Harald mener at dette er et OK verktøy for medlemsregister.
 • Astrid har bedt om at Wikimedia Sverige skal fortelle hvordan de benytter systemet.
 • Styret oppfordrer Astrid til å ta en Skype-samtale med Wikimedia Sverige om CiviCRM.
6. Informasjon fra de ansatte
 • Orienteringen fra de ansatte ble levert skriftlig på forhånd, og ble gjennomgått på styremøtet.
7. Deling av valg- og kontrollkomiteen
 • Styreleder Gå gjennom vedtektene og styreinstruksen og presenterer forslag til endringer på neste styremøte.
8. Eventuelt
 • 15. januar: Wikipedia 15 år.
  • Astrid og Jorid samarbeider med aktuelle skribenter for en kronikk
  • Arrangement på Litteraturhuset(?), Knut arrangerer. Hogne, Knut og Astrid tar en prat om budsjettet.
  • foredrag, debatter?
  • Julebordet erstattes av markeringen av 15-årsjubileet for Wikipedia i januar 2016. De ansatte og pratkikantene spiser en julemiddag.
 • Årets Wikipedianer
  • Styreleder ber om kandidater til Årets Wikipedianer på Torget og Samfunnshuset, med begrunnelse.
  • Jury er Anne-Sophie, Tore og Hogne. Årets Wikipedianer 2015 blir offentliggjort på jubileet 15. januar.
 • Kvalitetsdiskusjon
  • Wikimedia Norge kan ikke ansette noen for å skrive på Wikipedia. Dersom det skjer vil vi miste løyvinger fra WMF.
 • Wikimedia Conference.
  • Hogne ber om at Wikimedia Norge får lov å sende 5 delegater til Wikimedia Conference.
9. Neste møte

Onsdag 27. januar 2016. Årsmøte 2016 vil bli avholdt på Frivillighetshuset torsdag 7. april klokken 18:00.