Styremøte 2015 - 26. oktober

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype / Lync
Dato 26. oktober 2015 kl 18:30
Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Neste: 23. november kl 18:30-20:00 (Frivillghetshuset/Skype)


Styremøte 2015 - 26. oktober

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi, kvartalsrapport
 • Daglig leder orienterer
3. Wikimedia Foundation
 • Letter of Intent med frist 1. november 2015
 • Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september

Daglig leder orienterer

4. Strategi
 • Hogne presenterer SWOT-resultat.
 • Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald, Guro
5. Medlemsregister
 • Hogne presenterer Drupal CiviCRM.
6. Informasjon fra de ansatte
 • Skriftlig oversikt august-oktober 2015 sendes styret i forkant av møtet
7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
 • Daglig leder legger frem forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
8. Eventuelt
9. Neste møte
 • 23. november kl 18:30-20:00


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Knut Hjelleset X
Trond Trosterud X
Tove Eivindsen X
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X (Ved Erlend)
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
 • Godkjent.


2. Økonomi, kvartalsrapport
 • Daglig leder orienterte
  • Regnskap er i forhold i budsjett
  • Revisjon / regning - regning kommer neste kvartal
  • Faktura fra regnsskapsbyrået er som forventet
  • Kontrollkomiteen skal også ha tilgang til regnskapsrapporter.
3. Wikimedia Foundation
 • Daglig leder orienterte:
  • Intensjonsbrev, Letter of Intent, må sendes WMF innen 1. november. Dette skal inneholde søknadssum for kommende søknad.
 • Vedtak: Astrid skriv framlegg til intensjonsbrev etter retningslinene diskutert på møtet.
 • Her må vi melde kva beløp vi kjem til å søke om. Dette heng saman med valet av strategi.


 • Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september
 • Daglig leder orienterte
 • Krav fra Foundation:
  • Splitte valg- og kontrollkomiteen
  • Budsjettere etter prosjekt
 • Astrid sender referat fra Garfield til valg- og kontrollkomiteen
4. Strategi
 • Styreleder presenterte SWOT-resultat.
 • Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald,
  • Astrid og Jorid kommer med et innspill til strategiarbeidet innen 18. november.
5. Medlemsregister
 • Styreleder skulle presentere Drupal CiviCRM men hadde ikke lyktes installere det.
 • https://civicrm.org/

Harald og Hogne installerer Drupal CiviCRM til neste møte. Forslag om å bruke samme server som Wikipedia.no ligger på.


6. Informasjon fra de ansatte
 • Skriftlig oversikt august-oktober 2015 ble sendt styret fredag.
7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
 • Daglig leder la fram forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
  • Styret ønsket en versjon som var mindre byråkratisk og med eksempler. Viktig at dette ikke gjelder å skrive artikler.


8. Eventuelt
 • Hvem skal på Wikimedia Conference i Berlin: Jorid, Astrid, Guro, Harald og Hogne.
 • Hvem skal til Wikimania 2016 (Det kan være mulig å søke om reisebudsjett fra WMF for dette.) Alle i styret oppfordres til å reise. (Jorid har også litt lyst)
 • WMNO bør bidra med foredrag til Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) http://www.nkul.no/ frist for forslag om foredrag 6. nov. 2014.


9. Neste møte
 • 23. november kl 18:30-20:00