Hopp til innhold

Styremøte 2015 - 21. september

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype / Lync
Dato 21. september 2015 kl 19:00 - 19:26
Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Neste: 26. oktober kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
Valg av referent
2. Økonomi
Astrid/Trond rapporterer fra regnskapet.
Guro informerer Astrid legger fram forslag til budsjett som debatteres og vedtas
Søknader/Finanisering:
- WMF
- Altibox
- http://www.naeringogsamfunn.no
Forsikringer
3. Informasjon fra Foundation
Hogne /Astrid informerer.
Årsrapport til Foundation 28. september: Astrid og Hogne presenterer. Her er skjema for årsrapporten. Dette er Wikipedia Sveriges rapport fra mars 2015.
Møte med Garfield Byrd fra Wikimedia Foundation 14.-15. september.
4. Saker fra medlemmene
prosjekt om statistikk fra bidragsyter Jeblad.
WLM 2015
5. Informasjon fra de ansatte
Jorid informerer
6. Medlemsregisteret
Hogne Informerer
7. Strategi
Opprette komite for strategi
SWOT-analyse
Spørreundersøkelse
8. Eventuelt
Kontrollkomiteen
Melde oss inn i Frivillighetsregisteret (mail fra regnskapsfører Hege Engen) for å kunne få momsreduksjon.
9. Neste møte og møteplan
Forslag fra daglig leder over høstens møter:
  • 26. oktober kl 1830-2000
  • 23. november kl 1830-2000

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Knut Hjelleset X
Trond Trosterud X
Tove Eivindsen X
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling godkjent. Skype var nede så møtet ble utført over Lync. Kun Tove, Tore og Hogne kom på. Styret er vedtaksdyktig.
Hogne er referent
2. Økonomi
Regnskap i henhold til budsjett
Altibox, Astrid skal skrive til Altibox sitt kundemagasin som skal leveres 23. oktober. Astrid redegjør for samarbeidet med Altibox på neste styremøte.
Styret vedtar at Wikimedia Norge skal inngå de forsikringer WMF krever for å gi oss bevilgningen i januar 2016.
3. Informasjon fra Foundation
Styret gikk gjennom oppsummeringen etter besøket fra WMF. Styret tar dette til etterretning.
4. Saker fra medlemmene
Utsettes til neste styremøte.
5. Informasjon fra de ansatte
Jorid hadde frafall fra møtet.
6. Medlemsregisteret
Hogne tar kontakt med Svensk Wikimeda og presenterer et forslag til medlemsregister på neste styremøte.
7. Strategi
Samfunnet har besvart SWOT analysen. SWOT-analyse
Svarene tas med i Strategi-arbeidet. Styret må også hente inn informasjon fra andre chapters for strategi-arbeidet.
Tove skal til Oslo 25. november og Hogne kaller inn Tove, Tore og Harald (og Guro) til Strategi arbeid denne dagen. Tove og Hogne utarbeider forslag og opplegg til dette møtet som de sender ut i god tid før møtet.
8. Eventuelt
Kontrollkomiteen har fått et nytt medlem. Styret må komme med en vedtaksendring til neste årsmøte om å skille valgkomiteen fra kontrollkomiteen.
Melde oss inn i Frivillighetsregisteret (mail fra regnskapsfører Hege Engen) for å kunne få momsreduksjon..
Styret vedtok å melde Wikimedia Norge inn i Frivillighetsregisteret. Daglig leder melder oss inn. Husk å melde oss som interessert i grasrotandelen.


9. Neste møte og møteplan
Forslag fra daglig leder over høstens møter:
  • 26. oktober kl 18:30-19:30
  • 23. november kl 18:30-20:00