Styremøte 2015 - 16. juni

Fra Wikimedia Norge
Sted Frivillighetshuset / Skype
Dato 16. juni 2015 kl 18:00 - 19:36
Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillghetshuset
Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
Neste: 24. august 2015 kl 18:30(Frivillghetshuset/Skype)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
Valg av referent
2. Økonomi
Hogne/Guro informerer
Forlag til vedtak: Wikimedia Norge gjør avtale med Oslo regnskap om regnskapstjenester i henhold til tilbud.
3. Informasjon fra Foundation
Hogne informerer.
4 Informasjon fra de ansatte
Jorid informerer
  • Wikimania 2015
  • Fritt ord /Finansmarkedsfondet. prosjektrapportering
  • Astrid ønsker en bedre hjemmeside, gjerne en kopi av svenske wikimedia sine sider. Kan noen i styret sett på dette?
  • Annet
5 Medlemsregisteret
Hogne Informerer
6 Strategi
  • hvordan vi skal klare å få i gang prosjekter drevet av frivillige
7. Eventuelt
8. Neste møte og møteplan
Neste møtene er bestemt etter hva styret har svart på doodle:
  • 25. august kl 18-1930
Daglig leder planlegger videre styremøter.

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Knut Hjelleset X
Trond Trosterud X
Tove Eivindsen X
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

Referat


1. Godkjenning av innkalling og referat
Hogne ble valgt til referent. Det ble påpekt at tidspunktet i innkalling og kalenderhendelse må være riktig.
2. Økonomi
Hogne/Guro informerte. FDC har anbefalt å gi Wikimedina Norge 1 230 000. Dette var mindre enn vi søkte om og nytt budsjett må utarbeides. Guro, Astrid og Hogne skal presentere et budsjettforslag 2015 og første halvår 2016 til styremøtet 24. august
Forlag til vedtak: Wikimedia Norge gjør avtale med Oslo regnskap om regnskapstjenester i henhold til tilbud.
Styret vedtok å gjøre avtale med Oslo Regnskap.
Hogne, Guro, Astrid får tilgang til å attesteres andres registreringer. Oslo regnskap , Hogne, Guro og Astrid får tilgang til å registrere fakturar.
3. Informasjon fra Foundation
Hogne informerte.
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2014-2015_round2/Wikimedia_Norge/Staff_proposal_assessment
4 Informasjon fra de ansatte
Jorid informerer
  • Wikimania 2015, Vi sender inn bidrag til The coolest projects of Wikimedia Chapters - be inspired
  • Fritt ord /Finansmarkedsfondet. Det er nå bekreftet 9 kurs. Få kurs innen finans. det blir bedre promotering i høst. Det innføres evalueringsskjema. Det er planer om oppfølgingskurs.
  • Astrid ønsker en bedre hjemmeside, gjerne en kopi av svenske wikimedia sine sider. Kan noen i styret se på dette?
Ja, men vi må ha en bedre spesifikasjon.
5 Medlemsregisteret
Hogne Informerte.
Guro anbefaler noen systemer, Astrid velger når hun er tilbake.
6 Strategi
hvordan vi skal klare å få i gang prosjekter drevet av frivillige
Et mål er at vi skal få flere frivillig initierte prosjekter. Det ble foreslått å benytte halvårlige prosjektstøtte til gode prosjekter.
Styret har begynt strategi arbeidet for 2016- 2020, og planlegger en SWOT analyse i august. Ny strategi skal vedtas på årsmøtet 2016.
7. Eventuelt.
WML- vinner Henny Stokseth og Guro Faller representerte Wikimedia Norge på Europa Nostra på Oslo Rådhus 11. juni.
Kontrollkomiteen har fått et frafall. Hogne har spurt etter nye medlemmer på Torget og Samfunnshuset, men uten respons. Jorid hører med aktuelle kandidater på Frivillighetshuset.
8. Neste møte og møteplan
Neste møtene er bestemt etter hva styret har svart på doodle:
  • 24. august kl 18:30-20:00