Styremøte 2015 - 17. april

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 17. april 2015 ca kl 15:20 - 15:49


  Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
  Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
  Forrige: 13. august 2014
  Forrige: 9. september 2014 (Skype)
  Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
  Forrige: 9. november 2014 (Skype)
  Forrige: 3. desember 2014 (Skype)
  Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
  Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
  Neste: 29. april kl. 20:00 (nytt styre)


  Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Valg av referent
  2. Årsmøte 2015
  Årsmøte holdes 17. april kl 16:00 på Frivillighetshuset, innkallingen er påbegynt på https://no.wikimedia.org/wiki/%C3%85rsm%C3%B8te_2015. Oppgaver må fordeles.
  3. Økonomi
  Erlend orienterer.
  4. Wikipedia Academy 2015
  Astid/Trond orienterer.
  5 Forespørsel fra WMF
  Via Sylvia Ventura i WMF har Wikimedia Norge avtalt et møte med Altibox på formiddagen 21.4 i Frivillighetshuset. Altibox hadde møte med Sylvia i San Fransico for noen uker siden, og de vil nå gjerne møte oss.
  6 3. kvartalsrapport til WMF har frist 30.4.
  Rapporten skrives av Astrid og hogne
  Her er oversikten over videre rapportering: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Information
  7. Eventuelt
  8. Neste møte og møteplan
  Nyvalgt styre møter etter årsmøtet

  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Jarle Vines X
  Erlend Bjørtvedt X
  Hogne Neteland X
  Astrid Carlsen X
  Trond Trosterud X
  Knut Hjelleset X
  Ole Anders Flatmo X
  Harald Groven (Vara) X
  Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) X
  Ansattrepresentant X

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Valg av referent: Hogne
  2. Årsmøte 2015
  Årsmøte holdes 17. april kl 16:00 på Frivillighetshuset, innkallingen er påbegynt på https://no.wikimedia.org/wiki/%C3%85rsm%C3%B8te_2015. Oppgaver må fordeles.
  Erlend åpner, Astrid referant, Ole leser årsmeldingen.
  3. Økonomi
  Erlend orienterer.
  4. Wikipedia Academy 2015
  Astid oreinterte. Vi er godt fornøyd med innmeldte foredrag. Mellom 30 og 40 har hittil meldt seg på.
  5 Forespørsel fra WMF
  Via Sylvia Ventura i WMF har Wikimedia Norge avtalt et møte med Altibox på formiddagen 21.4 i Frivillighetshuset. Astrid har flere ideer til prosjekt Wikimedia Norge og Altibox kan samarbeide om. En endelig avtale gjøres i samarbeid med styret.
  6 3. kvartalsrapport til WMF har frist 30.4.
  Rapporten skrives av Astrid og Hogne
  Her er oversikten over videre rapportering: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Information
  Astrid, Jorid, Hogne og Erlend svarer på sørsmål fra Foundation til [1]
  7. Eventuelt
  8. Neste møte og møteplan
  Nyvalgt styre møter etter årsmøtet.