Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 11. juni

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 11. juni 2014 kl 18:30
Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
Forrige: 10. april 2014 (Skype)
Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
Neste: 2. juli 2014 (Oslo)


Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat
2. Regnskap og økonomi
3. Wikimania i London
4. Portalen wikipedia.no
5. Wikipedia Academy 2014
6. Wmf-besøk 4.-5.august
7. WLM
8. Eventuelt
9. Neste møte


Tilstede

Medlemmer Via Skype
Jarle Vines Forhindret
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland Forhindret
Astrid Carlsen Forhindret
Trond Trosterud X
Knut Hjelleset Forhindret
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven Forhindret
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant X

Referat

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat
Godkjent. Styret er ikke vedtaksdyktig, men diskusjonen føres og eventuelle vedtak stadfestes i etterkant.
2. Regnskap og økonomi
Erlend orienterer om status. Kontrollkomiteen trenger tilgang på dokumenter i noboards.
3. Wikimania i London
Astrid har fått plass, men kan ikkje dra. Lars Jynge Alvik har blitt spurt om å holde foredraget.
Vedtak Styret vedtar å dekke reise og rimelig opphold for Lars Jynge Alvik ved Wikimania 2014 i London.
4. Portalen wikipedia.no
Utsettes og forberedes til førstkommende styremøte med flere styremedlemmer tilstede.
5. Wikipedia Academy 2014
Diskusjon om å legge WA 2014 til Tromsø. Invitere JW.
UiT? Hotell? Arkitekturmuseet? Helg eller uke i Tromsø? Første halvdel av oktober en mulighet, sola forsvinner 21.11.
6. WMF-besøk 4.-5.august
Tre representanter fra WMF kommer til Norge. Fint hvis det er flere fra styret i Oslo i forbindelse med dette.
7. Wiki Loves Monuments 2014
Vi har meldt oss på. Tor Arne kommer til å drive mye av markedsføringen, osv. Vi har satt opp eget domene knyttet til konkurransen.
Vedtak: Vi vedtar å bruke kroner 12.000 på premier til vinnere av Wiki Loves Monuments 2014.
8. Eventuelt
Vi tar med orientering fra de ansatte på alle kommende styremøter.
9. Neste møte
Styremøte i kombinasjon med sommeravslutning for ansatte. Jarle setter dato.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo