Styremøte 2014 - 11. juni

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 11. juni 2014 kl 18:30
  Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
  Forrige: 10. april 2014 (Skype)
  Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
  Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
  Neste: 2. juli 2014 (Oslo)


  Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat
  2. Regnskap og økonomi
  3. Wikimania i London
  4. Portalen wikipedia.no
  5. Wikipedia Academy 2014
  6. Wmf-besøk 4.-5.august
  7. WLM
  8. Eventuelt
  9. Neste møte


  Tilstede

  Medlemmer Via Skype
  Jarle Vines Forhindret
  Erlend Bjørtvedt X
  Hogne Neteland Forhindret
  Astrid Carlsen Forhindret
  Trond Trosterud X
  Knut Hjelleset Forhindret
  Ole Anders Flatmo X
  Harald Groven Forhindret
  Kontrollkomiteen X
  Ansattrepresentant X

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat
  Godkjent. Styret er ikke vedtaksdyktig, men diskusjonen føres og eventuelle vedtak stadfestes i etterkant.
  2. Regnskap og økonomi
  Erlend orienterer om status. Kontrollkomiteen trenger tilgang på dokumenter i noboards.
  3. Wikimania i London
  Astrid har fått plass, men kan ikkje dra. Lars Jynge Alvik har blitt spurt om å holde foredraget.
  Vedtak Styret vedtar å dekke reise og rimelig opphold for Lars Jynge Alvik ved Wikimania 2014 i London.
  4. Portalen wikipedia.no
  Utsettes og forberedes til førstkommende styremøte med flere styremedlemmer tilstede.
  5. Wikipedia Academy 2014
  Diskusjon om å legge WA 2014 til Tromsø. Invitere JW.
  UiT? Hotell? Arkitekturmuseet? Helg eller uke i Tromsø? Første halvdel av oktober en mulighet, sola forsvinner 21.11.
  6. WMF-besøk 4.-5.august
  Tre representanter fra WMF kommer til Norge. Fint hvis det er flere fra styret i Oslo i forbindelse med dette.
  7. Wiki Loves Monuments 2014
  Vi har meldt oss på. Tor Arne kommer til å drive mye av markedsføringen, osv. Vi har satt opp eget domene knyttet til konkurransen.
  Vedtak: Vi vedtar å bruke kroner 12.000 på premier til vinnere av Wiki Loves Monuments 2014.
  8. Eventuelt
  Vi tar med orientering fra de ansatte på alle kommende styremøter.
  9. Neste møte
  Styremøte i kombinasjon med sommeravslutning for ansatte. Jarle setter dato.

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo